Een sociogram van de klas

Wie zijn populair in de groep? Wie vallen buiten de groep. Via Sometics krijg je inzicht in de groepsstructuur op grond van gerichte vragen. De groep wordt geanalyseerd, waarna je kan inzetten op de groepsdynamiek.
Met dank aan Claudia Parewijck, directie Vrije Basisschool De Stip uit Erembodegem.

Een sociogram opmaken

sla link op in klembord

Kopieer

Via de link www.sometics.com/nl/sociogram maak je (in samenspraak met zorgcoördinator) een sociogram op van zijn klasgroep, bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar.

Je krijgt hierdoor zicht op de relaties en sociale verbindingen tussen de leerlingen:

Relaties en sociale verbindingen

sla link op in klembord

Kopieer

Persoon tot persoon

sla link op in klembord

Kopieer

  • Wie kiezen positief voor elkaar?
  • Wie kiezen negatief voor elkaar?
  • De negatief/positief gevallen (Het eerste groepslid heeft de tweede negatief gekozen en het tweede groepslid de eerste positief).

Groep

sla link op in klembord

Kopieer

  • Wie zijn populair binnen de groep?
  • Wie zijn verstoten uit de groep?
  • Wie zijn tegenstrijdig (het aantal keer positief gekozen is hoog en het aantal keer negatief gekozen is hoog)?
  • Wie zijn geen enkele keer positief gekozen?
  • Wie zijn geen enkele keer negatief gekozen?

Met deze resultaten zet je acties op om de groepsdynamiek van de klas te beïnvloeden. Je neemt na een periode (van bijvoorbeeld twee maanden van intensief inzetten op een thema) de test opnieuw af om te evalueren of en hoe de acties effectief invloed hebben gehad op de klasgroep.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio