De hand

 De leerlingen reflecteren over zichzelf met behulp van vijf vragen die elk gekoppeld worden aan één vinger.

Na één of meerdere onderwijsarrangementen (bijvoorbeeld rond rekenen tot 100, een samenwerkingsproject, een dansvoorstelling die de leerlingen gaven…) reflecteren de leerlingen op het proces. Ze tekenen op een blad de omtrek van hun eigen hand en noteren in elke vinger een andere vraag. Boven elke vinger noteren de leerlingen hun antwoord.

Duim

sla link op in klembord

Kopieer

"Waarin ben ik goed?"
Bijvoorbeeld:

  • Hoofdrekenen met tientallen en veelvouden van vijf.
  • Mijn mening vertellen aan de andere groepsleden.

Wijsvinger

sla link op in klembord

Kopieer

"Waar moet ik voor opletten?"
Bijvoorbeeld:

  • Nauwkeurig rekenen door notities te maken.
  • Anderen voldoende aan het woord laten.

Middelvinger

sla link op in klembord

Kopieer

"Wat vond ik niet fijn?"

  • Te veel oefeningen na elkaar maken.
  • Toen ik werd onderbroken door X.

Ringvinger

sla link op in klembord

Kopieer

"Wat was het meest leerrijke moment?"

  • Toen de juf of meester de oefening aan mijn tafel kwam uitleggen.
  • Toen ik de resultaten van de andere groepen hoorde.

Pink

sla link op in klembord

Kopieer

"Waarin (ben ik nog klein en) kan ik nog groeien?"

  • Hoofdrekenen met moeilijkere getallen waarbij ik de brug moet maken (bijvoorbeeld 73 + 18).
  • Aandachtig luisteren naar anderen.

De leerlingen die willen, mogen dit delen met elkaar. Je gebruikt ‘de hand’ om in gesprek te gaan met de leerlingen en om toekomstige inhouden op af te stemmen. Op deze manier kan dit evaluatie-instrument ook gebruikt wordt als tussentijds instrument om het verdere verloop van het onderwijsarrangement op af te stemmen.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio