De blobboom

De leerlingen reflecteren over hun gevoelens, de samenwerking met medeleerlingen en hun plaats in de groep, door zichzelf (en anderen) te positioneren in de blobboom.

De blobboom is de boom waar de 'Blobs' in wonen. Een gek volkje, zonder geslacht of kleur, maar met duidelijke emoties. Elke blob zit op een bepaalde plek in een boom: boven in de top of onderaan bengelend, alleen of naast een partner, kijkend naar de anderen van op het gras onder de boom of druk bezig ...

De leerlingen gaan aan de slag met de prent van de blobboom om te reflecteren over hun samenwerking, plaats in de groep en gevoelens.

Wanneer de leerlingen voor het eerst de blobboom gebruiken, bekijken ze de Blobs in de boom:

 • Welke Blob valt je op?
 • Welke Blob is blij/bedroefd/bang/&? Hoe zie je dat?
 • Welke Blob zit alleen/met twee? Hoe zou hij zich voelen?
 • Wie staat bovenaan de boom? Onderaan de boom? Uit de boom? Waarom zou dat zijn? Wat zou dat betekenen?
 • ...

Plaats jezelf (of een ander) in de boom

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen denken na over welke plek zij in de boom innemen. Ze kleuren deze Blob. Leerlingen kunnen ook benoemen welke plek een medeleerling in de boom inneemt, bijvoorbeeld tijdens een samenwerking in duo. Ze noteren de naam van deze leerling in de Blob.

Nadien kun je de blobboom inzetten op eender welk moment van de dag wanneer de leerlingen in kleine of grote groep hebben gespeeld of gewerkt.

Bespreken van de boom

sla link op in klembord

Kopieer

Je bespreekt in groep of individueel de boom met de leerling(en):

 • Waar zit jij in de boom? Bovenaan? Onderaan?
 • Waarom?
 • Waar zit of staat de Blob? Welke positie neemt hij in de groep in? Is dit ook jouw positie? Ben jij een leider? Een volger? Bied je hulp aan anderen of aanvaard je hulp?
 • Hoe komt het dat je deze positie inneemt?
 • Wat vertelt dit over de samenwerking met anderen?
 • Hoe kijkt de Blob op deze positie? Hoe zou hij zich voelen? Voel jij je ook zo?
 • Hoe komt het dat je je zo voelt?

Plaats jezelf (of een ander) waar je zou willen zijn in de boom

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen denken na over de plek die ze graag zouden willen innemen in de boom. Je bespreekt in groep of individueel met de leerling(en):

 • Waarom zou je deze plaats (in de boom, in de groep) willen innemen?
 • Is deze plaats ver verwijderd van waar je nu zit?
 • Kan je gemakkelijk op deze plaats komen?
 • Wie of wat kan je hiermee helpen?
 • Hoe kan jij ervoor zorgen dat iedereen in de boom zit?
 • Hoe staan alle leerlingen van de klas ideaal gezien in de boom? Welke positie neemt iedereen in om goed te kunnen samenwerken?
 • ...

Voorbeeld

sla link op in klembord

Kopieer

Via deze link vind je een mooi uitgewerkt voorbeeld: http://jufgroeit.blogspot.com/2012/03/de-blobboom.html

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio