Huursubsidies aanvragen via Renta: vertel ons meer over jouw ervaring!

wo 11 oktober 2023

Voor de eerste keer moesten huursubsidiedossiers via een digitaal platform worden ingediend. Om dat proces te helpen optimaliseren, werken we vanuit de Dienst Bestuur & organisatie aan een evaluatie van dat proces. We willen AGION gerichte suggesties bezorgen tot verbetering. Jouw ondervinding is daarbij cruciaal! Daarom hebben we een enquête opgemaakt die peilt naar jouw concrete ervaringen met het online-loket in het nieuwe platform Renta.

Het gaat om korte en eenvoudige vragen die op een 10-tal minuten kunnen worden beantwoord. De enquête richt zich tot directies, schoolbesturen en andere bouwverantwoordelijken die de intentie hadden om een huursubsidiedossier in te dienen, ongeacht of de uiteindelijke indiening al dan niet is gelukt.

Alvast van harte dank voor jouw tijd en inspanning!

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio