Meten = Weten

Je energieverbruik monitoren.

Waarom je energieverbruik monitoren?

sla link op in klembord

Kopieer

We adviseren om je energieverbruik goed te monitoren. Door je metingen slim te gebruiken, bespaar je energie. Er zijn nog tal van pluspunten aan het bijhouden van je energieboekhouding:

 • Pas als je inzicht hebt in je energieverbruik, kun je nadenken over concrete verbeteringsmaatregelen en kun je het nut van die maatregelen onderbouwen.
 • Je kunt je energieverbruik vergelijken met andere scholen binnen eenzelfde schoolbestuur of zelfs anoniem met andere scholen in Vlaanderen. Dat vergemakkelijkt het proces om prioriteiten te stellen, bijvoorbeeld in welk gebouw een energie-efficiënte investering het meest dringend is?
 • Je hebt concrete gegevens die het makkelijker maken om collega’s en leerlingen te sensibiliseren. Daardoor zullen ze zelf meer geneigd zijn om actief hun bijdrage te leveren.
 • Je kunt doelen voorop stellen en ze opvolgen. Heb je je besparingsdoel behaald of blijkt het moeilijk haalbaar?
 • Je zult sneller sluipverbruik of lekken detecteren. Als zich een probleem voordoet tijdens vakanties en weekends, zal het sneller opvallen als je verbruik hoger ligt dan normaal.

Hoe?

sla link op in klembord

Kopieer

Je energieboekhouding bijhouden en bijsturen vraagt de nodige tijd en opvolging. Het is daarom essentieel een interne energieverantwoordelijke aan te stellen per school die vanuit zijn persoonlijke interesse voor energie deze taak kan en wil opnemen. Dat bepaalt in grote mate de slaagkans van een duurzame energiemonitoring.

Stap 1: inventariseren van je gebouwen

sla link op in klembord

Kopieer

Vooraleer je aan de slag gaat met je energieboekhouding, raden we je aan om eerst je schoolgebouwen te inventariseren. Breng per schoolgebouw je meters in kaart, kijk na welke van die meters welk verbruik registreert en voor welke school, ruimte of lokaal dat is. Zo krijg je meer zicht op je verbruik per gebouw.

Stap 2: je energieboekhouding opstarten en opvolgen

sla link op in klembord

Kopieer

Er bestaan verschillende tools die je kunnen helpen bij het monitoren van je energieverbruik. Hieronder vind je alvast enkele tools met bijkomende informatie.

EnergieID

sla link op in klembord

Kopieer

EnergieID is een gratis online-tool voor energiemonitoring los van je gekozen energieleverancier. Hij geeft je de mogelijkheid om je verbruiksgegevens te bundelen op één plaats. Je kunt alle gegevens voor gas, elektriciteit en water inbrengen. Heb je nog geen digitale meter, dan kun je je data manueel ingeven op vaste tijdstippen (bijvoorbeeld aan het begin van elke maand). Beschik je reeds over een digitale meter of een AMR-meter dan kun je jezelf ontzorgen door je verbruik automatisch te koppelen via Fluvius aan je energieplatform. Deze link toont alvast hoe je hiermee aan de slag kunt.

De tool biedt ook de mogelijkheid om een groep aan te maken. Zo kun je bijvoorbeeld op vzw-niveau alle scholen laten opnemen en hun energieverbruik onderling vergelijken (benchmarking). Meer informatie vind je via deze link.

Schoolbesturen die inschreven op de raamovereenkomst elektriciteit via vzw DOKO, kunnen na aanvraag van een activatiecode via Katholiek Onderwijs Vlaanderen inloggen op EnergieID en per gebouwensite meters vastklikken en activeren. Een stappenplan en contactgegevens vind je op de website van vzw DOKO onder “Energiemonitor”.

Fluvius

sla link op in klembord

Kopieer

Ook op Mijn Fluvius kun je je verbruiksgegevens bijhouden. Dat is de gratis online tool van de distributienetbeheerder Fluvius. Daar kun je elke dag een nieuwe update van je energieverbruik raadplegen. Je vindt er je verbruiksgegevens voor zowel elektriciteit als aardgas. In die tool kun je ook manueel je meterstanden ingeven of je digitale meter koppelen. Vergeet je, als schoolbestuur, niet aan te melden als organisatie.

Je eigen energieleverancier

sla link op in klembord

Kopieer

Sommige energieleveranciers bieden eveneens een toepassing aan waarmee je je energieverbruik kunt bijhouden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Engie en Luminus. Let wel op, je gegevens zijn hier dan gekoppeld aan je energieleverancier. Stel dat je energieleverancier wijzigt, dan verlies je ook de geregistreerde gegevens.

Het belang van de digitale meter

sla link op in klembord

Kopieer

Het plaatsen van een digitale meter kan op verschillende vlakken nuttig zijn.

(Historisch) verbruik opvolgen

sla link op in klembord

Kopieer

Dankzij het automatisch doorsturen van je meterstanden naar de distributienetbeheerder ontzorgt de digitale meter je bij het monitoren van je energieverbruik. Ook je (historisch) energieverbruik kun je voortaan makkelijk opvolgen via Mijn Fluvius

Maandelijks piekvermogen

sla link op in klembord

Kopieer

Inzicht in je historisch verbruik vereenvoudigt ook het inschatten van je toekomstig maandelijks piekvermogen waarmee je het elektriciteitsnet zult belasten. Dit maandelijks piekvermogen of toegangsvermogen dien je door te geven aan Fluvius voor eind dit jaar, wanneer vanaf 1 januari 2023 het capaciteitstarief ingevoerd wordt. Let wel, het verplicht doorgeven van je toegangsvermogen geldt enkel voor scholen die gebruik maken van middenspanning (≥1kV en <26kV) en hoogspanning (≥26kV en ≤70 kV). Uitgebreidere informatie vind je hier.

Energiedelen

sla link op in klembord

Kopieer

Beschikken over een digitale meter is vandaag eveneens een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan energiedelen. Energiedelen is het kosteloos delen van je overtollige zelf geproduceerde (zonne-)energie met bijvoorbeeld andere scholen binnen eenzelfde schoolbestuur. Verkoop je deze energie aan één andere afnemer dan spreken we van persoon-aan-persoonverkoop.

Verbruik actief sturen

sla link op in klembord

Kopieer

Dankzij de gebruikerspoorten van je digitale meter kun je het verbruik en/of je eventuele zelfverbruik (PV-installaties) in detail opvolgen en zelfs actief sturen. Je vindt hierover meer informatie op Maak je meter slim.

Het actief sturen van je verbruik via de digitale meter wordt eveneens belangrijk wanneer je moet voldoen aan de laadpaalverplichting voor niet-residentiële gebouwen vanaf 1 januari 2025 en je gebruik wil maken van een slimme laadpaal met WiFi-, 3G of Lan-verbindingen. Een slimme laadpaal kan namelijk laden op momenten dat de stroom goedkoper is, waardoor je bespaart op je laadkosten of zelfs het beschikbare vermogen verdelen over de beschikbare laadpunten door onderlinge communicatie.

Plaatsing digitale meter

sla link op in klembord

Kopieer

De plaatsing van je digitale meter op initiatief van Fluvius is volledig gratis. De volledige uitrol over Vlaanderen zal nog duren tot uiterlijk 1 juli 2029. Wil je weten wanneer de digitale meter bij jou geplaatst zal worden, kijk dan via de planningschecker van Fluvius.

Wil je sneller beschikken over een digitale meter vraag deze dan zelf aan via deze link. Een digitale meter op aanvraag kost slechts 88,5 euro incl. btw.

Uitgebreidere informatie over de digitale meter vind je op de websites van de VREG, Fluvius of Vlaanderen.be

Een energieaudit: de basis voor een verder investeringsplan

sla link op in klembord

Kopieer

Een energieaudit heeft als doel, een grondige analyse te maken van alle aspecten die een invloed hebben op je energieverbruik. Die audit gebeurt onder begeleiding van een gespecialiseerd studiebureau. Een  energieaudit is de basis voor een verder investeringsplan en bevat meestal:

 • een voorafgaande meetcampagne in je school via gespecialiseerde meetapparatuur;
 • een analyse van je energiegebruik;
 • een opsomming van mogelijke energiebesparende maatregelen voor je school;
 • een ruwe indicatie van wat je kunt besparen in je school en de terugverdientijd van je investering.

Een professioneel uitgevoerde energieaudit is een goede basis voor je verdere investeringsplan rond energie-efficiënte maatregelen op korte, middellange en lange termijn voor je school. Omdat elke energieaudit start met een inventaris van je huidige toestand is een inzicht in je historische energieverbruik opnieuw van belang om snel inzicht te krijgen in het vermogen en de instellingen van alle technische installaties in je school.

Uitgebreide informatie van de energie-audit vind je in de REG-brochure (rationeel energiegebruik) “Energiezorg-in-scholen” (p.29 – 6 Energieaudits).

CO2-meters en binnenluchtkwaliteit

sla link op in klembord

Kopieer

De voorbije coronapandemie toonde aan dat het meten van de CO2-concentratie met behulp van een CO2-meter een eerste stap is naar een betere bewustwording van de binnenluchtkwaliteit . Meten = Weten!

Het is in vele gevallen slechts mogelijk om een voldoende goede luchtkwaliteit in onze schoolgebouwen te halen zonder in te boeten op comfort in de lokalen door de installatie van een CO2-gestuurd mechanisch ventilatiesysteem type D. Voor nieuwe gebouwen ligt dat voor de hand. Ook voor bestaande schoolgebouwen kan dat een aangewezen investering zijn op voorwaarde dat het zinvol is een dergelijk zware investering nog uit te voeren vanuit een langetermijnperspectief.

Laat je hiervoor zeker begeleiden door experten. Dat kan een architect zijn of een studiebureau technieken.

Welke stappen je ontwerpteam eerst?

sla link op in klembord

Kopieer

 • analyse van de bestaande toestand (enkel voor bestaande schoolgebouwen).
 • analyse van de omgeving (met het oog op de kwaliteit van de aangevoerde lucht) – zie deze link luchtkwaliteit in Vlaanderen
 • bepaling van luchtdebieten voor je ventilatiesysteem
 • keuze van het ventilatiesysteem op maat van jouw project (nieuw of bestaand)
 • sturing en regeling ventilatiesysteem.

Je kunt voor de financiering van je mechanisch ventilatiesysteem versneld AGION-subsidies bekomen buiten een verkorte procedure. Neem hiervoor gerust contact op met de collega’s van de reguliere financiering bij de dienst Bestuur & Organisatie via volgende link.

Eveneens verwijzen we je graag naar verdere nuttige informatie hierover :

Contact

Filip Vlaminck
stafmedewerker
   02 507 07 13
   0497 49 72 87
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio