Eerstelijnspsychologen in onderwijs

di 20 december 2022

Mensen met psychische klachten wachten heel lang voor ze hulp vragen. Klachten aanpakken in een vroeg stadium werkt goed. Iedereen kan helpen om psychische klachten weer draagbaar te maken. Dat is in een notendop de aanleiding tot de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. De federale overheid wil de geestelijke gezondheidszorg korter bij de te burger brengen, een aanbod doen vooraleer het probleem escaleert en de zorg inbedden in het dagelijkse leven van de persoon met psychische klachten. Daarom wordt ingezet op eerstelijnspsychologen.

Eerstelijnspsychologen (ELP) zijn hulpverleners die aan de slag gaan als iemand mentaal gezond wil blijven of een beginnend probleem heeft op psychisch vlak, waarvan geweten is dat je met een kort begeleidingstraject al een significante verbetering kan bekomen. Wie op een eerstelijnspsycholoog beroep wil doen, kan dit op eigen initiatief. Je kunt hun werking eigenlijk wat vergelijken met die van de huisarts of de tandarts.

Leerlingen kunnen ook beroep doen op eerstelijnspsychologen. De CLB netten hebben afspraken gemaakt met de netwerken geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Eerstelijnspsychologen werken niet naast het CLB, maar complementair aan het CLB.

Het CLB heeft de draaischijffunctie en bekijkt samen met de ELP en het netwerk GGZ welke individuele en groepsgerichte acties voor jouw school en jouw leerlingen optimaal zijn. Als school kun je dus zelf geen aanvraag doen bij een ELP, je stelt je vraag aan het CLB. De afspraken tussen CLB en het Netwerk GGZ gaan ook over het remgeld: heel wat interventies van een ELP in de setting onderwijs zullen gratis zijn voor leerlingen.

De ELP in onderwijs kunnen beginnende problematieken waarvan we weten dat een kort “behandelprogramma” meestal écht verbetering brengt, aanpakken in individuele sessies. Maar ze kunnen ook een groepsaanbod doen. Dat kan een aanbod zijn voor grote groepen. Veerkracht, motivatie, gelukkig zijn: dat zijn onderwerpen waarmee je alle leerlingen kan bereiken, en de insteek is proactief (wat sterk is, sterk houden) of preventief (ervoor zorgen dat er geen probleem komt). ELP kunnen ook kleine groepen op indicatie begeleiden: er zijn een aantal leerlingen met een gelijkaardig probleem die samen een aanbod krijgen. In een beperkt aantal sessies krijgen ze tips van de hulpverlener en steunen ze elkaar.

Het CLB van jullie school is volop bezig om afspraken te maken met het lokale Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg. Heb je vragen over de ELP, contacteer dan gerust je CLB.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio