Driejaarlijkse informatieplicht aanbestedingen onder Europese drempel

di 6 februari 2024

Wij herinneren je aan de driejaarlijkse verplichting om de totale waarde door te geven van alle opdrachten waarvan de waarde onder de Europese bekendmakingsdrempels valt. Ten laatste op 15 maart 2024 moet je de totale waarde van alle overheidsopdrachten onder de Europese bekendmakingsdrempels die je in 2021, 2022 en 2023 hebt gegund, meedelen aan de FOD Kanselarij van de eerste minister.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio