Der altsprachliche Unterricht: Emotionen

do 28 september 2023

In het inleidende artikel worden aan de hand van 15 teksten evenzoveel emoties besproken. In een tweede artikel worden liefde, vreugde en woede in handboekteksten besproken. Leerlingen leren daar bv. een gevoelsdiagram maken.

Een volgend artikel zoomt in op de metafoor van golven in teksten van Catullus en Vergilius. In een ander artikel gaat het over de natuur als uitdrukking van emoties bij Horatius.

Het ooggetuigenverslag van Plinius over de uitbarsting van de Vesuvius wordt vanuit het oogpunt van emoties geanalyseerd.

Vanuit het scheppingsverhaal van Hyginus worden de figuur Cura en het begrip cura grondig bestudeerd. Het is ook een ideale gelegenheid om de rijkdom aan betekenissen binnen één woord aan het licht te brengen.

Suetonius' verhaal over Nero wordt eerst door leerlingen van emoticons voorzien en vervolgens verfilmd. De vraag die hen gesteld wordt, zijn we niet allemaal een beetje Nero, leidt tot nadenken over het eigen aandeel in het klimaatvraagstuk.

De gevoelens van Odysseus bij zijn terugkeer op Ithaka focussen op het weerzien met zijn hond Argos.

Beeld en tekst brengen Medusa/Gorgo tot leven. Hierbij wordt ook naar het heden gekeken.

Als uitsmijter krijg je nog odi et amo in de popmuziek.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio