DeepL write: jouw schrijfassistent in de les?

ma 30 oktober 2023

DeepL write omschrijft zichzelf als een AI-schrijfassistent waarmee teksten herschreven kunnen worden. De gratis tool kan grammatica-, interpunctie- en stijlfouten corrigeren en geeft ook suggesties voor andere formuleringen. Voorlopig is DeepL write beschikbaar voor Duits en Engels (Amerikaans en Brits), maar andere talen zullen naar eigen zeggen volgen.
 
Hoe werkt deze tool?
 
Test je DeepL write uit, dan valt meteen de gebruiksvriendelijkheid op.
 
In het linkerveld voer je de Duitse of Engelse tekst in die je wil laten herschrijven. Deze wordt door DeepL gecontroleerd waarna snel een herwerkte versie verschijnt. In het groen worden meteen alle wijzigingen aangeduid en onderstreept.
Krijg je graag een gedetailleerd overzicht van de veranderingen, dan kun je bovenaan de schuiver ‘Wijzigingen weergeven’ verplaatsen. In het rood worden dan de woorden gemarkeerd die weggelaten werden en in het groen zie je alle nieuwe suggesties. Ter illustratie hebben we een taak van een leerling, waarin hij zijn familie beschrijft, toegevoegd.

Rechts bovenaan kun je ook de stijl selecteren. Afhankelijk van de inhoud kun je voor een eenvoudige, zakelijke, academische of technische stijl kiezen.
 
Als gebruiker kun je voorts nog vragen naar andere formuleringen. Het volstaat om hier de zin of het woord aan te duiden waarvoor je een alternatief zoekt. In het menu dat wordt geopend, krijg je meerdere voorstellen. Klik op de suggestie die jou het meest aanspreekt en de zin of het woord wordt automatisch in de tekst opgenomen.

Hoe zet ik DeepL write in de klas in?
 
Het spreekt voor zich dat met deze schrijfassistent de verbeterlast kan verminderen. Als leraar zou je deze tool kunnen gebruiken om schrijfoefeningen te corrigeren waarbij enige omzichtigheid wel geboden is. Niet alle veranderingen zijn noodzakelijk, soms wordt gekozen voor een andere formulering, terwijl de oorspronkelijke zin of het originele woord niet altijd foutief is. Zo werd in de eerste tekst ‘Groẞmutter’ vervangen door ‘Oma’ wat beter past bij de stijl van de originele tekst.
 
Verder kan het zinvol zijn om de leerlingen hiermee vertrouwd te maken. Schrijven ze eerst een specifieke tekst, dan kunnen ze in een volgende fase zelf de hulp van DeepL write inroepen. Ze zouden de voorgestelde alternatieven kunnen bekijken en hun tekst waar nodig kunnen aanpassen zodat een gedetailleerde controle door de leraar bij eenvoudige oefeningen veelal niet meer nodig zal zijn. Deze werkwijze kun je inzetten voor formatieve oefeningen waarbij DeepL write als het ware feedback formuleert en zo het schrijven van de leerlingen uit je klas verbetert. In een summatieve fase laat je deze tool beter niet gebruiken omdat je op die manier geen authentiek beeld krijgt van de schrijfvaardigheid van je leerlingen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio