Debating skills voor scholen

wo 31 januari 2024

Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt mee aan een internationaal project ‘Debating Skills’ De bedoeling van dit project zijn het oefenen van debatvaardigheden. Ongeacht afkomst, individuele kenmerken of sociale context, alle jongerenstemmen zijn belangrijk. De missie van dit project is het debat promoten als een educatief instrument dat empathie, kritisch denken en creatief denken mogelijk maakt, waardoor leerlingen uit de bovenbouw van het middelbaar onderwijs mondiger worden en de democratie en het burgerschap worden versterkt.
 
Om dit te bereiken omvat het project drie fasen:
FASE 1: Tijdens trimester 3 van het schooljaar 2023-2024 worden scholen ondersteund en krijgen leerkrachten training om een debat te faciliteren en om leerlingen te coachen. De training van 6 uur wordt gratis aangeboden.
FASE 2: Tijdens trimester 1 van schooljaar 2024-2025 worden er in de scholen debatten georganiseerd onder begeleiding van de leerkrachten die de training gevolgd hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen faciliteert gelijktijdig een lerend netwerk voor de deelnemende scholen
FASE 3: Tijdens trimester 2 van schooljaar 2024 zal elke school die deelneemt, 1 groep van leerlingen afvaardigen voor een nationaal debat. Dit debat zal in het Nederlands zijn en duidt een winnaar aan die naar het Europees debat gaat.
 
De winnende school zal in april 2025 een team van leerlingen afvaardigen die deelneemt aan een internationaal debat met leerlingen uit 9 andere landen. Het debat zal doorgaan in het Europees Parlement en zal in het Engels zijn.
 
We zoeken 7 scholen met 2 leerkrachten per school die aan dit project willen deelnemen. Leerlingen tussen 15 en 20 jaar uit alle finaliteiten mogen deelnemen. Heb je interesse om deel te nemen, gelieve deze forms in te vullen voor 29 februari. Indien je nog vragen hebt, mag je contact opnemen met Emmy.steenackers@katholiekonderwijs.vlaanderen

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio