Pedagogische begeleiding ondersteunt om pesten aan te pakken

wo 18 januari 2023

De berichten in de media over pesten op school hebben velen opnieuw sterk aangegrepen. Pesten is vaak een complex probleem. De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil daarom scholen die geconfronteerd worden met een (vermoedelijk) pestprobleem, met raad en daad bijstaan.

We doen dat preventief, door scholen te ondersteunen bij het realiseren van een verbindend schoolklimaat en een herstelgerichte aanpak. Schoolteams vinden inspiratie in het fundament Verbindend Schoolklimaat en in de bouwsteen Welbevinden in het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Schoolteams die zich willen versterken rond deze thema's kunnen zich ook inschrijven voor een professionalisering: Pesten aanpakken en Ingrediënten voor een verbindend schoolklimaat.

Daarnaast ondersteunt de pedagogische begeleiding schoolteams bij de analyse en de aanpak van pestsituaties op school. Contacteer je verbindingspersoon bij de pedagogische begeleiding in je regio, of neem contact op met Katrien Bressers of Jan Coppieters van de Dienst Lerenden.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio