De derde (en laatste) oproep voor DBFM 'Scholen van Vlaanderen' is gelanceerd

wo 15 november 2023

De nieuwe DBFM-operatie ‘Scholen van Vlaanderen’ is het derde DBFM-programma voor scholenbouw in Vlaanderen in uitvoering van het Masterplan Scholenbouw 2.0 en het Relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering. In tegenstelling tot de vorige twee DBFM-operaties ‘Scholen van Morgen’ en de ‘Projectspecifieke DBFM’ wordt dit DBFM-programma gespreid over drie deelprogramma’s van gelijkaardige omvang die door de Vlaamse Regering opeenvolgend in de markt gezet worden.

Voor elk van de drie deelprogramma’s voorziet de Vlaamse Regering een afzonderlijke oproep, selectie, rangschikking en beslissing. Op maandag 13 november werd de derde oproep officieel gelanceerd.

Wie kan een aanvraag indienen?

sla link op in klembord

Kopieer

Het DBFM-programma Scholen van Vlaanderen is van toepassing voor:

 • de instellingen voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs
 • het volwassenenonderwijs
 • de internaten
 • de centra voor leerlingenbegeleiding
 • de instellingen voor het deeltijds kunstonderwijs

De focus ligt op projecten voor nieuwbouw en/of substantiële vernieuwbouw/renovatie met een bruto gebouwoppervlakte van minimum 1 000 m² bruto (schoolgebouwen en lokalen lichamelijke opvoeding). De schaalgrootte blijft een belangrijk criterium voor goede DBFM-projecten.

Om in aanmerking te komen voor dit DBFM-programma wordt elk scholenbouwproject beoordeeld op basis van zes selectiecriteria:

 • de chronologie van de aanvragen op de reguliere wachtlijsten;
 • de dwingende nood aan investering
 • de schaalgrootte van de scholenbouwprojecten
 • de financiële haalbaarheid
 • de energie-efficiëntie en de duurzaamheid
 • de multifunctionaliteit

Per selectiecriterium mag maximaal 1 pagina A4-formaat motivatie opgemaakt worden. Geef dus voldoende duiding en onderbouwing, maar hou het kort en overzichtelijk.

Meer informatie over deze selectiecriteria vind je terug in het aanvraagdocument zelf.

Limietdatum en geldigheid van de aanvraag

sla link op in klembord

Kopieer

Je krijgt minder dan 4 maanden de tijd om je aanvraagdocument met de nodige bijlagen in digitale vorm aan dbfm@agion.be te bezorgen. Dat moet gebeuren uiterlijk op 27 februari 2024.

Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag tijdig ingediend en volledig zijn. Zorg er dus voor dat je een goed gestoffeerd en uitgebreid gedocumenteerd aanvraagdossier opmaakt en het tijdig indient. Dus start tijdig met de opmaak ervan!

Het aanvraagdocument

sla link op in klembord

Kopieer

Per project wordt één afzonderlijk aanvraagdossier opgemaakt en elk aanvraagdocument is opgebouwd uit:

 • een onderbouwde projectomschrijving met dito bouwprogramma en een indicatieve kostenraming van de totale investeringskost van het bouwproject op basis van de geldende financiële normen en binnen de geldende fysische normen;
 • een motiveringsnota met die onderbouwing, als antwoord op de zes decretaal vastgelegde selectiecriteria (zie voorafgaand ‘Wie kan een aanvraag indienen?'). Per selectiecriterium mag maximaal 1 pagina A4-formaat motivatie opgemaakt worden;
 • duidelijke richtlijn voor de naamgeving van de bijlagen in het aanvraagformulier;
 • een ondertekening van een verklaring omtrent de juistheid en het aanleveren van alle nodige en relevante informatie namens het schoolbestuur.

Het aanvraagdocument vind je op de website van AGION.

Meer informatie vind je op onze PRO.website.

Ondersteuning Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Heb je als schoolbestuur ondersteuning nodig bij het opmaken van je aanvraagdocumenten of heb je vragen over de DBFM-geschiktheid van je project, dan kun je steeds terecht bij de volgende medewerkers:

Stijn Hannaert
Stafmedewerker Dienst Bestuur & organisatie
stijn.hannaert@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 08 98

Filip Vlaminck
Stafmedewerker Dienst bestuur & organisatie
filip.vlaminck@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 07 13
0497 49 72 87

Dirk Vanstappen
Directeur Dienst Bestuur & organisatie
dirk.vanstappen@katholiekonderwijs.vlaanderen
0497 42 43 58

Op 17 en 20 oktober organiseerden we alvast twee informatiesessies in verband met dit DBFM-programma. Heb je deze gemist? Geen nood, je kunt de link naar de opgenomen sessie steeds aanvragen per e-mail via dbfm@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Het bestuur van vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste om voor de ondersteuning in deze piste een vergoeding aan te rekenen die bestaat uit twee delen:

 • een vergoeding van 1 euro per m² bruto gebouwoppervlakte (+ btw) voor de generieke ondersteuning vanuit de organisatie. Die vergoeding wordt aangerekend aan alle geselecteerde projecten na selectie;
 • een vergoeding van 120 euro per uur (+ btw) wanneer een specifieke ondersteuning gevraagd wordt voor een project na selectie.

Voor ondersteuning bij de kandidaatstelling wordt geen extra vergoeding aangerekend.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio