De eerste oproep voor deelname aan DBFM-Scholen van Vlaanderen komt er aan

wo 6 oktober 2021

  • ant

Zoals we eerder al aankondigden is DBFM-Scholen van Vlaanderen het derde DBFM-programma voor scholenbouw in Vlaanderen. Het wordt de komende jaren uitgevoerd in het kader van het Masterplan Scholenbouw 2.0. De Vlaamse Regering plant deze legislatuur een totale investeringsgolf van 1 miljard euro, inclusief deze DBFM-operatie. Het DBFM-programma wordt gespreid over drie deelprogramma’s van gelijkaardige omvang die door de Vlaamse Regering in de markt worden gezet.

Naar analogie met DBFM-Scholen van Morgen nemen drie DBFM-vennootschappen de coördinatie op. Na het doorlopen van een plaatsingsprocedure en na selectie door de Vlaamse Regering staan die drie vennootschappen in voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het dertigjarig onderhoud (Maintain) van de schoolinfrastructuur. Een programma-aanpak wordt voorzien door een private partner die de financiering aanreikt en de projecten op basis van de eisen van de schoolbesturen uitwerkt tot aanbestedingsklare DBM-projecten en deze tenslotte in de markt zet.

De DBFM-formule is vooral geschikt voor grote nieuwbouw scholenbouwprojecten.

De overheid heeft ervoor gekozen om middelen van particuliere spaarders als schoolaandeelhouders te kunnen inbrengen  in de financiering van de DBFM-vennootschappen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft daar positief op gereageerd mits het geen enkele negatieve invloed heeft voor de betrokken schoolbesturen.

Voor elk van de drie deelprogramma’s voorziet de Vlaamse Regering een afzonderlijke oproep, selectie, rangschikking en beslissing. De exacte datum voor de lancering van de eerste oproep ligt nog niet vast. Schoolbesturen krijgen alleszins vier maanden de tijd om hun aanvragen in te dienen.

Heb je interesse om deel te nemen aan deze DBFM-Scholen van Vlaanderen? Hou dan zeker onze nieuwsbrief in het oog voor verdere informatie.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio