Databistro en Databistro+ ‘Succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’

ma 8 mei 2023

Dit schooljaar bieden we opnieuw een hele waaier ondersteuningsmogelijkheden aan om op maat van jouw school een datagestuurd traject te ontwerpen en studievoortgang te monitoren. Scholen die al deelnamen, houden we aan boord via het verrijkte databistro+-traject. Leerlingen succesvol oriënteren om studievoortgang te bewaken, is een essentieel ingrediënt van een krachtig onderwijskundig beleid. Laat je inspireren door deze getuigenis van een krachtig onderwijskundig leider.
 
Download de volledige menukaart en schrijf je in.

Basisgerechten: wat niet op je bord kan ontbreken

sla link op in klembord

Kopieer

Databistro ‘Succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: Basissessie

sla link op in klembord

Kopieer

Deze sessie is de logische eerste stap van het hele traject.
 
Ondertussen bereikt de onderwijshervorming het vijfde jaar. In het vijfde jaar vallen vaak de meeste studiewissels in de loop van het schooljaar en C-attesten te noteren. Deze vaststelling roept ons op om de reflectie over de leerlingenstromen op school intenser te maken zodat we proactief kunnen inzetten om leerlingen zo snel mogelijk goed te oriënteren. Leerlingen zo snel mogelijk op de juiste plaats, dat is bijna een garantie dat zowel de leerprestaties als het welbevinden van alle betrokkenen, ook het lerarenteam, de hoogte inschieten. Binnen de Databistro werken we met enkele onderzoeksvragen rond succesvolle oriëntering die ertoe doen om het succes van onze studieloopbaanbegeleiding conform de opdracht van de modernisering te monitoren. We stellen in de basissessie alle bouwstenen voor die in dit proces kunnen worden ingezet en geven aan hoe we op maat van de school het reflectieproces vorm kunnen geven. We hebben nood aan een sterk reflecterende leerkracht om de onderwijsleerpraktijk te versterken. Binnen de Databistro kunnen hier sterke stappen vooruit worden gezet. Voor wie in 22-23 niet deelnam aan de basissessie, is deze sessie een noodzakelijke eerste stap.
Meer informatie en inschrijven

Databistro+ ‘Succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: Doorstartsessie

sla link op in klembord

Kopieer

Ondertussen bereikt de onderwijshervorming het vijfde jaar. In het vijfde jaar vallen vaak de meeste studiewissels in de loop van het schooljaar en C-attesten te noteren. Deze vaststelling roept ons op om de reflectie over de leerlingenstromen op school intenser te maken zodat we proactief kunnen inzetten om leerlingen zo snel mogelijk goed te oriënteren. Als je reeds deelnam aan de Databistro in 2022-23, blijft er nog werk op de plank om het onderzoek te verbreden, te verdiepen, het personeel verder te betrekken en het proces verder cyclisch te systematiseren. We brengen in een korte doorstartsessie jullie op de hoogte van de wijzigingen en aanvullingen binnen de Databistro zodat jullie tot snelle keuzes komen om het reflectieproces op school rond succesvolle oriëntering verder uit te bouwen. 
Meer informatie en inschrijven

Databistro ‘Succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: Dataconsult

sla link op in klembord

Kopieer

In de hectiek van het dagelijkse schoolleven valt een proces zoals dat van de databistro gemakkelijk stil. We maken graag tijd om samen te bekijken hoe we het proces zo levend mogelijk houden.
Meer informatie en inschrijven

Databistro+ ‘Succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: dataconsult+

sla link op in klembord

Kopieer

In de hectiek van het dagelijkse schoolleven valt een proces zoals dat van de databistro gemakkelijk stil. We maken graag tijd om samen te bekijken hoe we het proces zo levend mogelijk houden. Deze dataconsults zijn bestemd voor scholen die in 2022-23 deelnamen aan de Databistro.
Meer informatie en inschrijven

Bijgerechten: wat meer smaak geeft

sla link op in klembord

Kopieer

Databistro ‘Succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: Technische sessie

sla link op in klembord

Kopieer

In een basissessie of doorstartsessie van dit traject werd een voorontwerp van praktijkonderzoek aangeboden. We reflecteren over hoe je data in Excel best kan ordenen om snel via draaitabellen sterke analyses te kunnen produceren. In deze sessie bieden we de nodige technische ondersteuning om de benodigde datasets voor het praktijkonderzoek te maken (keuze van databron, export naar Excel, data verrijken via het gebruik van formules in Excel, data ordenen en filteren, ….). Over het maken van draaitabellen bieden we later in het schooljaar nog een aparte sessie aan. 
Meer informatie en inschrijven

Databistro en Databistro+ ‘Succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: Mindset van het hele team gericht op succes

sla link op in klembord

Kopieer

We veranderen steeds meer school in een informatierijke omgeving. Van leerkrachten wordt expliciet verwacht dat zij hun onderwijsleerpraktijk reflecterend benaderen zodat ze kunnen inzetten op praktijken die effectief zijn. Het praktijkonderzoek van de Databistro vormt een belangrijke kans om leerkrachten te betrekken bij iets wat hen erg ter harte gaat: leerlingen goed oriënteren. De impact van de leraar op het al dan niet slagen van een leerling is bijzonder groot (zelfeffectiviteit en collectieve effectiviteit). Hoe kunnen we deze interesse van leerkrachten gebruiken om hen bij dit onderzoek te betrekken? Hoe kunnen we leerkrachten stimuleren om sterker te worden in het inzetten op het succes van élke leerling? Hoe kunnen we leerkrachten inzicht geven in het belang van versterken van hun leerimpact binnen hun onderwijsleerpraktijk?
Meer informatie en inschrijven

Databistro en Databistro+ ‘Succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: Gelijk ambitieniveau in elke studierichting

sla link op in klembord

Kopieer

Alle betrokkenen hebben er belang bij dat leerlingen goed georiënteerd zitten. Het verhoogt automatisch de leerwinst, de leermotivatie, het succes en het heeft impact op de balans draaglast-draagkracht van het lerarenteam. Door leerkrachten mee de datasets van de Databistro te laten analyseren, kunnen zij hun impact op een succesvolle schoolloopbaan voor élke leerling verhogen.
Meer informatie en inschrijven

Databistro ‘Succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: Wat is goed advies?

sla link op in klembord

Kopieer

Een vaak gehoorde verzuchting is dat leerlingen het advies niet volgen. We zijn geneigd om nog intenser met leerling (en ouders) aan de slag te gaan zodat zij goede keuzes kunnen maken. Daarnaast is het belangrijk om op een systematische en betrouwbare manier goed advies te formuleren zodat het volgen van advies de kans van de leerling op succes erg hoog maakt en de attractiviteit van de studierichtingen gewaarborgd wordt.
Meer informatie en inschrijven

Databistro ‘Succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: Lakmoesproef: systematische en cyclische monitoring

sla link op in klembord

Kopieer

Tijd nemen voor reflectie vraagt discipline. Andere zaken lijken altijd zoveel dringender. Toch is het een goed idee om wat echt belangrijk is op je dashboard te plaatsen. Zo merk je tijdig op wat fundamenteel hapert. Leerlingen goed oriënteren hoort natuurlijk bij die zaken die op zo’n dashboard horen. 
Meer informatie en inschrijven

Uitsmijters: wat de grote honger stilt

sla link op in klembord

Kopieer

Databistro en Databistro+ ‘Succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: Succesvol oriënteren via de DataWijzer

sla link op in klembord

Kopieer

De DataWijzer van de onderwijsinspectie biedt heel wat kansen om het succes van de schoolloopbanen te onderzoeken. Er is ook de mogelijk om de gegevens van de school te positioneren tegenover alle Vlaamse scholen of een deel ervan. We exploreren hoe we het praktijkonderzoek van de Databistro kunnen verrijken aan de hand van deze nieuwe informatiebron. 
Meer informatie en inschrijven

Databistro ‘Succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: uitbreiding praktijkonderzoek (extra onderzoeksvragen)

sla link op in klembord

Kopieer

In de basissessie van dit traject werd een eerste set onderzoeksvragen geïntroduceerd. In deze sessie verbreden we het onderzoek om meer zicht te krijgen in welke mate onze studierichtingen de leerlingen met het juiste profiel aantrekken.   
Meer informatie en inschrijven

Databistro en Databistro+ ‘Succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: Via flitsbezoeken de onderwijsleerpraktijk versterken

sla link op in klembord

Kopieer

De onderwijsleerpraktijk biedt de krachtigste hefbomen om het leren van de leerlingen en het reflectievermogen van de leerkrachten te ‘boosten’. Korte flitsbezoeken in de onderwijsleerpraktijk kunnen snel informatie geven over de mate waarin er effectief geleerd wordt. De observatiemethodiek kan leiden tot reflectie die de onderwijsleerpraktijk en de leraar versterkt.
Meer informatie en inschrijven

Databistro ‘Succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: Sterk met draaitabellen

sla link op in klembord

Kopieer

Draaitabellen in Excel bieden een krachtig instrument om snel data te verwerken. Aan de hand van het praktijkonderzoek van de Databistro maken we samen de nodige draaitabellen. Breng de nodige exports mee naar de sessie, zodat we de gegevens ineens analyseklaar kunnen maken.
Meer informatie en inschrijven

Databistro ‘Succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: uitbreiding praktijkonderzoek aan de hand van Smartschool Analytics

sla link op in klembord

Kopieer

Ook Smartschool Analytics biedt mogelijkheden om snel praktijkonderzoek met leerkrachten te voeden. We gaan op zoek welke boeiende onderzoeksvragen we gericht onder de aandacht van leerkrachten kunnen brengen en welke reflectie we hiermee kunnen uitlokken rond een succesvolle oriëntering. Deze tool biedt mogelijkheden voor analyses op schoolniveau en op niveau van individuele leraren/lerarenteams. Op schoolniveau verrijken we de schooldata uit Smartschool Analytics door vergelijking met externe databronnen (bv. Mijn onderwijs, dataloep).
Meer informatie en inschrijven

Sharing dishes: wat we samen vieren

sla link op in klembord

Kopieer

Databistro ‘Succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: Aan de slag binnen de scholengemeenschap(-pen)

sla link op in klembord

Kopieer

Tijdens dit initiatief krijg je kans om te leren van het proces dat andere scholen binnen de scholengemeenschap(-pen) lopen in het kader van de Databistro en te leren van de impact die andere scholen op succesvolle leerlingenstromen hebben.
 
Het is mogelijk om bepaalde stappen uit de Databistro op niveau scholengemeenschap(-pen) te organiseren. Dan dient de groep deelnemers voldoende groot te zijn. Het een voorwaarde dat alle scholen van de scholengemeenschap(-pen) deelnemen met voldoende deelnemers (inclusief de directeur). Er wordt samen bepaald of er fysiek of digitaal gewerkt wordt.
 
We vragen engagement om samen te streven naar impact op succesvolle schoolloopbanen en willen samen bepalen hoe we dit kunnen monitoren.
Meer informatie en inschrijven

Databistro ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: Databistrodag

sla link op in klembord

Kopieer

Op het einde van het schooljaar plannen we een groot event om samen terug te blikken en te vieren. Meer informatie volgt later.

Databistro+ : verrijkt traject voor scholen die al hebben deelgenomen
Na de verplichte doorstartsessie zijn de +sessies sterk aanbevolen
×
Kijkt als...
Niveau
Regio