Hier vind je informatie over de fiscale maatregelen die schoolbesturen, internaten, schenkers en ouders ondersteunen en over extra werkingsmiddelen voor schoolbesturen.

Downloads

Hier vind je een overzicht van de financiële tegemoetkomingen van de overheid met een verwijzing naar de documenten waarin je meer informatie vindt.

15KB

Na controle van de aanwending van de eerdere Coronatussenkomsten heeft de Vlaamse Regering op 7 mei 2021 beslist om voor euro extra tussen te komen in de extra kosten voor schoonmaak en veiligheid ten gevolge van Corona in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

77KB

Na controle van de aanwending van de eerdere Coronatussenkomsten heeft de Vlaamse Regering op 7 mei 2021 beslist om voor 7 miljoen euro extra tussen te komen in de extra kosten voor schoonmaak en veiligheid ten gevolge van Corona in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

77KB

Na controle van de aanwending van de eerdere Coronatussenkomsten heeft de Vlaamse Regering op 7 mei 2021 beslist om voor 168 346,20 euro extra tussen te komen in de extra kosten voor schoonmaak en veiligheid ten gevolge van Corona in de internaten.

77KB

De Vlaamse Regering heeft op 7 mei 2021 beslist om voor 712 390,02 euro extra aanvullende werkingsmiddelen toe te kennen voor de Corona-kosten in het volwassenenonderwijs.

76KB

Na controle van de aanwending van de eerdere Coronatussenkomsten heeft de Vlaamse Regering op 7 mei 2021 beslist om voor 1,5 miljoen euro extra tussen te komen in de extra kosten voor schoonmaak en veiligheid ten gevolge van Corona in het deeltijds kunstonderwijs.

76KB

Op 26 maart 2021 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor de verlenging van de uitzonderlijke opvang in internaten tot het einde van schooljaar 2020-2021.

76KB

Op 26 maart 2021 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de personeelskosten van busbegeleiders voor extra ritten van het collectief leerlingenvervoer van De Lijn tot het einde van schooljaar 2020-2021.

71KB

Op 26 maart 2021 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt voor de verlenging van de tegemoetkoming in de kosten van de centra voor leerlingenbegeleiding tot einde 2020-2021.

73KB

Op 22 januari 2021 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor de verlengde Corona-maatregelen. Hier lees je meer over de middelen die bedoeld zijn voor de centra voor leerlingenbegeleiding.

85KB

Op 22 januari 2021 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor de verlengde Corona-maatregelen. Hier lees je meer over de middelen die bedoeld zijn voor de personeelskosten van busbegeleiders voor extra ritten van het collectief leerlingenvervoer van De Lijn.

73KB

Op 22 januari 2021 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor de verlengde Corona-maatregelen. Hier lees je meer over de middelen die bedoeld zijn voor de internaten.

77KB

Op 13 november 2020 heeft de Vlaamse Regering extra middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor Corona. Hier lees je meer over de middelen bedoeld voor de internaten

94KB

Op 13 november 2020 heeft de Vlaamse Regering extra middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor Corona. Hier lees je meer over de 2 225 940 euro die zijn bedoeld voor de academies van het deeltijds kunstonderwijs.

70KB

Op 13 november 2020 heeft de Vlaamse Regering aanvullende werkingsmiddelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor Corona. Hier lees je meer over de 945 403,80 euro die bedoeld zijn voor de Centra voor Volwassenenonderwijs.

70KB

Op 13 november 2020 heeft de Vlaamse Regering extra middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor Corona. Hier lees je meer over de 2 572 141 euro die zijn bedoeld voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding.

84KB

Voor het 1ste trimester van het schooljaar 2020-2021 heeft de Vlaamse overheid 22 miljoen euro vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten van Corona. Hier lees je meer over het deel dat bestemd is voor het basis- en het secundair onderwijs en hoe deze middelen kunnen worden aangewend.

109KB

Voor het 1ste trimester van schooljaar 2020-2021 heeft de Vlaamse overheid 22 miljoen euro vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten van Corona. Hier lees je meer over het deel dat bestemd is voor internaten en hoe deze middelen kunnen worden aangewend.

116KB

Voor het 1ste trimester van 2020-2021 heeft de Vlaamse overheid 22 miljoen euro vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten van Corona. Hier lees je meer over het deel dat bestemd is voor de centra voor leerlingenbegeleiding en hoe deze middelen kunnen worden aangewend.

107KB

De Corona-verzamelwet III vergroot tijdelijk het fiscaal voordeel van giften met fiscaal attest en verlengt de termijn waarin fiscaal vriendelijke giften in natura mogelijk zijn. Je vindt hier een (aangepast)sjabloon dat je kan gebruiken om attesten uit te reiken aan particulieren die computers schenken aan een school(bestuur) of internaat. Met deze attesten kunnen de schenkers een belastingvoordeel krijgen. Ouders die de betaling voor geannuleerde kinderopvang of internaatverblijf niet terugvragen, kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op een fiscaal attest. Gemengd btw-plichtige moeten geen btw-voorschotten betalen in december.

72KB

Hier vind je de informatie over giften in speciën aan DigitalForYouth die 10 000 computers verdelen in secundaire scholen en de administratieve verplichtingen van scholen en internaten bij dergelijke giften. Lees de informatie over giften in natura samen met de meer recente informatie in het document Corona-verzamelwet III: fiscale maatregelen.

80KB

Tussen 4 mei 2020 en 31 december 2020 worden bestellingen en aankopen van mondmaskers en bepaalde alcoholhoudende beschermingsmiddelen onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%.

77KB

Hier vind je een overzicht van de extra werkingsmiddelen die de Vlaamse overheid heeft toegekend in schooljaar 2019-2020 als tegemoetkoming in de kosten van Corona van scholen in het kleuter- en leerplichtonderwijs. Opgepast: de 34,368 miljoen euro ICT-middelen voor het secundair onderwijs en het 5de en 6de leerjaar van het lager onderwijs zijn integraal bedoeld voor schooljaar 2020-2021!

74KB

Voor schooljaar 2019-2020 worden er 4 338 500 euro extra ICT-middelen toegekend voor de extra kosten op het gebied van ICT-materiaal of extra uren ICT-coördinatie. De bijkomende middelen kunnen ook gebruikt worden tijdens het eerste semester van het schooljaar 2020-2021.

65KB

Schoolbesturen mogen de kosten van paasnoodopvang niet doorrekenen aan de ouders, maar moeten ze terugvorderen bij het lokaal bestuur. Als bijlage vind je een sjabloon voor de brief voor terugvordering bij het lokaal bestuur.

71KB
Brief terugvordering22KB

De Vlaamse Regering stelt 24,508 miljoen euro extra werkingsmiddelen ter beschikking voor de kosten van poetsen en poetsmateriaal en voor mondmaskers in het buitengewoon onderwijs.

72KB

Kun je wegens de coronacrisis uitstel van betaling krijgen voor de gewaarborgde AGION-leningen?

110KB

De compensaties die scholen hebben gekregen van de Vlaamse overheid zijn gekleurde middelen. Hier wordt toegelicht hoe je deze middelen moet aanwenden en verantwoorden en hoe je ze boekhoudkundig kunt verwerken.

86KB
×
Kijkt als...
Niveau
    Regio