Corona 2022-2023

Wat betekent pandemiefase groen voor onze scholen?

Coronaplan najaar 2022

sla link op in klembord

Kopieer

Om voorbereid te zijn op mogelijke opstoten in het najaar stelde minister Ben Weyts samen met de onderwijspartners en experten een Coronaplan voor het najaar van 2022 op.

Coronabarometer en basismaatregelen

sla link op in klembord

Kopieer

Op de website van het departement onderwijs vind je de coronabarometer voor de verschillende onderwijsniveaus en de internaten terug :

Basismaatregelen

sla link op in klembord

Kopieer

In pandemiefase groen gelden er maar enkele basismaatregelen en dat voor alle onderwijsniveaus:

 • Blijf thuis als je ziek of besmet bent.
 • Pas de nodige hand- en hoesthygiëne toe.
 • Ventileer en verlucht maximaal op basis van CO2-metingen in elk klasklokaal, eet-en vergaderzaal en de leraarskamer.

Mondmaskers hoeven dus niet. En contactonderwijs blijft de regel voor wat het basis-, secundair en deeltijds kunstonderwijs betreft.

Wie wordt wanneer getest?

sla link op in klembord

Kopieer

Kinderen vanaf 6 jaar en jongeren volgen dezelfde maatregelen als de algemene bevolking. Dat betekent concreet dat zij alleen nog getest worden bij symptomen. Ook volwassenen worden dus alleen getest bij symptomen.

Kinderen van minder dan 6 jaar moeten alleen getest worden bij ernstige symptomen (als een ziekenhuisopname vereist is) of bij milde symptomen na een recent risicocontact.

In afwachting van het resultaat van de test, moet de mogelijk besmette persoon zich isoleren.

Contactopvolging?

sla link op in klembord

Kopieer

Stel dat één van de leerlingen of personeelsleden besmet is, dan wordt er vandaag geen contactopvolging of quarantaine meer toegepast op school.

Wat bij besmetting?

sla link op in klembord

Kopieer

Als een leerling of personeelslid besmet is, dan gaat die zeven  dagen in isolatie. Voor personen mét symptomen tellen die  zeven dagen vanaf het begin van de symptomen. Voor personen zonder symptomen tellen die zeven dagen vanaf de afname van de test. Na die periode mag de besmette persoon uit isolatie op voorwaarde dat hij de laatste drie dagen geen koorts meer gehad heeft  én er  een klinische verbetering van de klachten is. Nadien neemt de besmette persoon nog drie dagen extra beschermende maatregelen. Dat betekent dat hij het aantal contacten beperkt tot de strikt noodzakelijke én dat hij in een binnenruimte een masker draagt. Een kind jonger dan zes jaar, hoeft geen mondmasker te dragen in de binnenruimtes. Op de website van Sciensano vind je meer informatie over de geldende maatregelen.

Afwezigheidsattest

sla link op in klembord

Kopieer

Personeelsleden die niet kunnen werken door een coronabesmetting, staven hun afwezigheid met de de PERS 16 en het afwezigheidsattest voor het controleorgaan. Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wegens COVID-19 geldt eveneens als bewijs voor de school en voor het controleorgaan.

Hoogrisicocontacten

sla link op in klembord

Kopieer

De hoogrisicocontacten worden niet meer in kaart gebracht. Algemeen wordt aan de hoogrisicocontacten gevraagd om extra aandacht te besteden aan de hand- en hoesthygiëne én sociale contacten te beperken voor een periode van ten minste zeven dagen. Vooral de contacten met personen die een ernstige vorm van COVID-19 zouden kunnen ontwikkelen worden ten stelligste afgeraden.

Aan de huisgenoten, ouder dan 6 jaar, van de besmette persoon, wordt nog wel geadviseerd om gedurende een periode van 7 dagen na het begin van de symptomen een masker te dragen wanneer zij in contact komen met mensen buiten het huishouden. Als dat niet kan, wordt hen geadviseerd om dagelijks een zelftest te doen. Meer informatie hierover vind je terug op de website van Sciensano.

Herfstvaccin

sla link op in klembord

Kopieer

Op dit moment kunnen jongeren en kinderen onder de 18 jaar nog geen herfstvaccin krijgen. Een uitzondering geldt voor minderjarigen die wegens gezondheidsproblemen een hoger risico hebben op ernstige ziekte door COVID-19. Ook stagiairs jonger dan 18 jaar, die in de zorgsector werken, kunnen een herfstvaccinatie krijgen.

Aankoop materialen

sla link op in klembord

Kopieer

Informatie over de aankoop van hulpmiddelen om corona te bestrijden (CO2-meters, persoonlijke beschermingsmiddelen en zelftesten) vind je op de website van DOKO.

Fiscaliteit en financiën

sla link op in klembord

Kopieer

Informatie over de fiscale maatregelen die schoolbesturen, internaten, schenkers en ouders ondersteunen en informatie over extra werkingsmiddelen voor schoolbesturen vind je op het PRO.-thema Corona: fiscaliteit en financiën.

Contact

Chris Van der Vorst
stafmedewerker
   02 529 04 20
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
    Regio