Bouwen aan een school voor iedereen.

Bouwen aan een school voor iedereen

Doel en waarom van het vademecum

De grond waarop wij bouwen

Kwaliteitscultuur, de katholieke dialoogschool en het eigen opvoedingsproject

Beleidsvoerend vermogen

Hoe met je schoolteam een sterk beleid voeren?

Diversiteit

Omgaan met diversiteit zit in het hart van je school

Verbindend schoolklimaat

Iedereen hoort erbij, voelt zich gewaardeerd en erkend

Goed onderwijs - krachtige leeromgeving

Vanuit het leerplan werken aan een sterke brede basiszorg

Continuüm van zorg

De 4 fasen van het continuüm van zorg

Kwetsbaarheid en armoede

Handvatten over hoe kwetsbaarheid en armoede aan te pakken

Taal

Kapstokken voor taal, zorg en gelijke onderwijskansen

Gezondheid

Visie op gezondheid en de beleidsmatige aanpak

Welbevinden

Inzetten op het welbevinden van je leerlingen

Onderwijsloopbaan

Elementen die van belang zijn bij een goede onderwijsloopbaanbegeleiding

Onthaal en inschrijvingen

Elke leerling gastvrij verwelkomen

Kinderrechten

De basisstandaarden voor de ontwikkeling van elk kind

Ouders

Constructieve samenwerking met ouders

Netwerk van de school

Het netwerk van de school omvat de lokale en de maatschappelijke context

Inspirerend materiaal Vademecum

Materialen om het Vademecum in praktijk te brengen

Bestellen

De fiches zijn te koop in de webshop

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Contact

Jan Schokkaert
directeur
   02 507 06 48
   0497 39 76 52
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio