13 januari 2021 – Terugvordering van leerkrediet

De actuele vraag van Jos D’Haese was eigenlijk eenvoudig te behandelen voor deze blog. Zoals vandaag ook in “mijn” krant in de rubriek “de brief van de dag” (voor abonnees) gedaan was door Patrick Goethals van de UGent, schetste vragensteller D’Haese terecht de moeilijke situatie van de studenten in examentijd na alle voorafgaande coronaperikelen (ja, alweer corona). En passant debiteerde hij nog even een vermeende uitspraak van minister Weyts over studenten en corona uit de voorafgaande coronaperiode, later in het gesprek als een leugen beoordeeld door de minister. En hij vroeg ten slotte de minister of die de decretale ingreep in het leerkrediet van vorig academiejaar nu zou herhalen.

Minister Weyts begon met de aanmoediging voor de studenten, die hij al deed tijdens de onderwijscommissievergadering van 7 januari, te herhalen. Maar neen, hij zou vandaag (nog) niet die maatregel van vorig academiejaar meteen hernemen. De examens waren nog bezig en zo’n maatregel nu vond hij een verkeerd signaal, want demotiverend. Dat was, zo voegde hij eraan toe, ook het standpunt van de VVS en een en ander zou voorts het voorwerp zijn van het reguliere overleg met de VVS en de hogeronderwijsinstellingen.

Vragensteller D’Haese was het daarmee (uiteraard) niet eens. De studenten waren bang en hen moest dus nu al perspectief geboden worden. Hij kondigde alvast een voorstel van resolutie aan. De verdeling bij de vijf interveniënten die volgden, was duidelijk en zoals verwacht: Brecht Warnez, Kristof Slagmulder en Arnout Coel deelden de mening van de minister, Johan Danen en Hannelore Goeman die van Jos D’Haese.

De kern van de hoop en het perspectief voor de studenten zat hem, aldus minister Weyts, in de overtuiging dat de studenten elkaar dit academiejaar nog zouden terugzien op de campus. Heel het vaccinatieverhaal en andere maatregelen moesten dat mogelijk maken.

Jos D’Haese rondde af: hij was teleurgesteld door de houding van de meerderheid en vorig academiejaar was de leerkredietingreep toch ook vóór de examens ingediend. Zou het dan toch worden, zoals hij met blijkbaar (maar uiteraard door telewerken niet te beoordelen …) instemming van Gwendolyn Rutten zei: “achteraf gaan we dat doen, maar we gaan dat nu nog niet zeggen”? Ik heb het toch maar eens nagekeken, omdat mijn geheugen niet meer is wat het geweest is. Om het heel nauwkeurig te zeggen: het voorstel van resolutie ter zake werd op 27 mei 2020 (N.B. de datum waarnaar D’Haese verwees) ingediend, behandeld op 28 mei 2020 in de Onderwijscommissie en op 10 juni 2020 in de plenaire vergadering; het daarop aansluitende voorstel van decreet (corona-III) werd vervolgens ingediend op 13 juli 2020 en behandeld op 15 juli 2020 rechtstreeks in de plenaire vergadering. Tja …

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio