Dit memorandum voor de Vlaamse regering kwam het voorbije jaar tot stand dankzij onze leden. Besturen en directies deden voorstellen op onder meer directiecongressen, comités besturen, CODI- en CAIM-vergaderingen en op de diverse fora van onze advies- en beslissingsorganen (directiecommissies, adviesraden en raad van bestuur). Dankzij hun waardevolle commentaar kreeg ons memorandum zijn definitieve vorm.

Onze inzet

Ambitieus onderwijs voor iedereen

Ons eisenpakket

Zes prioriteiten

Filmpjes bij het memorandum

Deze filmpjes dienen als inleiding bij de debatten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio