10 juni 2021 – Doorlooptijden voor studietoelagen in hoger onderwijs

Ook deze vraag om uitleg had al een heel recente voorganger: meerdere elementen van een vraag om uitleg van diezelfde Brecht Warnez niet langer geleden dan 3 juni 2021 kwamen nu terug. Hoewel de behandeling van studietoelagen fel verbeterd was, was er, in heel wat gevallen, toch nogal wat vertraging ook. Hoe kwam dat, hoe kon het nog beter en wat met de duidelijkheid van de communicatie met aanvragers in de hele procedure?

Minister Weyts beklemtoonde de vooruitgang die de afgelopen jaren gerealiseerd werd en gaf veelbetekenende cijfers. Hij ging gedetailleerd in op de diverse redenen waarom soms de procedure stokte. Maar alleszins zouden nog stappen vooruitgezet worden, zoals hij ook al deels op 3 juni had laten verstaan: inzake communicatie, toegang tot dossiers door studentenvoorzieningen (stuvo’s) en een versnelde opstart van de onderzoeken na aanvragen in de toekomst en dus versnelde uitbetaling (via OD XXXI). Ook de kwaliteit van de communicatieprocessen door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen kreeg een dikke pluim van de minister, zowaar een aanklampend beleid eigenlijk.

Er was inderdaad al veel vooruitgang geboekt, beaamde vragensteller Warnez, maar 12.000 gevallen rond deze tijd van het jaar, waarin de studietoelage nog niet uitbetaald was, vond hij toch veel. De onkosten waren inderdaad allang gemaakt. Kon de minister bevestigen dat het toch niet ook een zaak van personeelsinzet was? Interveniënt Koen Daniëls vroeg of de automatisering nog verder doorgezet kon worden en hoe studietoelagen tegenwoordig fraudegevoelig waren en/of hoe potentiële fraude werd tegengegaan.

De minister had het over de problemen die mensen soms hebben met lange cijferreeksen van bankrekeningnummers, gedetailleerd ook over het maximale gebruik van authentieke bronnen voor diverse data in de procedure alsook diverse controles van opgevraagde data en de gekende ki-test (kadastraal inkomen), en over de voordelen van digitalisering en automatisering.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio