Risicoanalyses

Als schoolbestuur neem je de verantwoordelijkheid om de maatregelen te nemen op basis van de resultaten van de risicoanalyse.  Als de omstandigheden wijzigen, dient de risicoanalyse (op niveau van de individuele school) te worden aangepast.

Bespreek de resultaten van de risicoanalyse op het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en met het lokaal onderhandelingscomité (LOC) voor wat de personeelsgerelateerde zaken betreft. Vraag het advies over de voorgestelde maatregelen. Als er geen CPBW is, wordt het voorstel voorgelegd aan de vakbondsafvaardiging en als er ook geen vakbondsafvaardiging is, worden de personeelsleden rechtstreeks geraadpleegd. Sociaal overleg is net in deze situatie erg belangrijk. 

Hou in de risicoanalyse en bij het nemen van preventiemaatregelen rekening met de fysieke veiligheid én met het mentale welzijn van personeel en leerlingen. Deze periode heeft een onmiskenbare impact op de psychosociale belasting van personeel en leerlingen.  Maak daarom afspraken met het CLB. Zorg dat de contactgegevens van het CLB (CLB-chat), de interne leerlingenbegeleiders en andere aanspreekpunten voor iedereen vlot beschikbaar zijn. Maak afspraken met de afdeling psychosociaal welzijn van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Zorg dat de contactgegevens van de externe en interne preventiedienst en de interne vertrouwenspersoon voor iedereen vlot beschikbaar zijn. 

Model risicoanalyse

sla link op in klembord

De risicoanalyse is aangepast naar versie V8.0 (V8.O-RIE-MUOPO-Covid19-20220209), volgens onderwijscoronabarometer en ook verwijzend naar de veelgestelde vragen en antwoorden. Het is vooral belangrijk elke keer deze laatste link te openen als je als preventieadviseur een advies op maat moet geven op vraag van een school.

De versie V8.0 is bruikbaar in alle kleurcodes van de onderwijscoronabarometer. Je kunt zelf de geldende kleurcode ingeven en de bijhorende basismaatregelen passen zich automatisch aan. Het model hierboven vertrekt van kleurcode rood aangezien we ons op het moment van aanmaak van de versie V8.0 in die code bevonden.

Het extra tabblad “Regel-lijstjes” is aangemaakt op basis van de basismaatregelen van de onderwijscoronabarometer. Je kunt zelf de tekst aanpassen in de cellen. Die passen zich automatisch aan in de werkbladen waar ze van toepassing zijn.

De adviezen dienen uiteraard nog altijd op maat van de school te worden uitgeschreven en besproken op het betreffende overlegorgaan/CPBW. Met dank aan Krista Dekoning (Hoofd IDP vzw KOBA Metropool) en Chris Chantrain (CPA GID Antwerpen & Periferie).

We hebben ook enkele voorbeelden van risicoanalyses specifiek toegespitst op ventilatie en verluchting. Die vind je onder 'Ventilatie, verluchting en CO2-meters'

Je externe dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft ook hulpmiddelen om de risicoanalyse te helpen vervolledigen. Inspiratie vind je zeker ook bij het voorbeeld van risicoanalyse dat Idewe ons bezorgde. Liantis bezorgde ons dan weer een handige checklist. Die vervangt de risicoanalyse niet, maar je kunt hem af en toe gebruiken om na te gaan of alles nog goed gevolgd wordt.  

Risicoanalyse delen met ouders of personeelsleden?

sla link op in klembord

Je hebt je risicoanalyse samen met je interne preventieadviseur opgesteld, ze voorgelegd aan de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en de bevoegde comités. En toch vragen sommige ouders of personeelsleden nog een kopie van je risicoanalyse. Zij willen beter begrijpen waarom je bepaalde beslissingen neemt. Hoe ga je om met die vraag? Wij raden je aan om met hen daarover in gesprek te gaan. Leg hen uit op welke elementen je je beslissingen hebt gebaseerd. Maak hen ook duidelijk wat je van hen verwacht.  Een open en duidelijke communicatie zal het draagvlak voor je beslissingen alleen maar vergroten.

Een kopie van de risicoanalyse hoef je hen niet te bezorgen. De openbaarheid van bestuur is immers niet van toepassing op de risicoanalyse.

Contact

Franky Wauters
stafmedewerker
02 507 07 99
×
Kijkt als...
Niveau
Regio