10 februari 2022 – Werking van de onderwijsinspectie

Coronatijden waren ontegensprekelijk uitzonderlijke tijden, maar of die dan nogal snel tot een ruime interpretatie van de regelgeving over de Onderwijsinspectie moesten leiden, daarover bleek vragensteller Loes Vandromme het toch niet zo eens met minister Weyts. Waarover ging dit precies? Recent ontvingen de directies van de Vlaamse scholen een bericht van de Onderwijsinspectie over de mogelijkheid tot het inplannen van individuele of groepsgesprekken over het lerarentekort, taalontwikkeling van het jonge kind, de implementatie van de modernisering secundair onderwijs, afstandsonderwijs en het welbevinden van leerlingen. Behoorde zoiets tot de decretale opdracht van de Onderwijsinspectie, wat gebeurde er precies met de oogst van die gesprekken en hoe verhield dit nieuwe initiatief zich tot de VOI.CE-app, het recente online communicatieplatform van de Onderwijsinspectie?

Minister Weyts verwees naar de al eerdere ondersteuningsinitiatieven van de Onderwijsinspectie in de coronacontext, die “normale” doorlichtingen bemoeilijkte. Omdat corona zich bleef doorzetten zocht de Onderwijsinspectie blijkbaar ook nieuw werk. De minister deed alle moeite om dat soort werk te laten passen in de decreetgeving ter zake. De oogst uit die gesprekken zou geen gevolgen hebben voor de individuele scholen bij latere reguliere doorlichtingen. Hoogstens zouden eventuele algemenere knelpunten later op macroniveau (bv. in het overleg tussen Onderwijsinspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten) voort opgenomen kunnen worden. Argwaan over het nieuwe initiatief was dus niet nodig, aldus minister Weyts.

Vragensteller Vandromme had duidelijk (en terecht, vond ik) haar twijfels over de decretale interpretatie van de minister en wilde de zgn. kwaliteitsdriehoek echt wel bewaken. Ze gebruikte dan misschien een ietwat ongelukkige metafoor (de installateur versus de controleur van een lift) voor de zaak, wat interveniënt Koen Daniëls (uiteraard, schreef ik bijna… oei, nu staat het er toch) onmiddellijk opmerkte in zijn voor de hand liggende pleidooi pro dit inspectie-initiatief, zelfs mede op basis van blijkbaar eigen, eerder onderzoek. Interveniënten Johan Danen en Steve Vandenberghe maakten anderzijds wel wat kanttekeningen, de eerste misschien iets kritischer dan de laatste. Vragensteller Vandromme besloot: het huidige decreet moest dé richtlijn blijven voor initiatieven; ze zag een duidelijk verschil tussen een reguliere doorlichting (decretale opdracht van de Onderwijsinspectie) en dit initiatief hier en nu. Afwachten maar hoe dit voorts in het werkveld zelf zal vallen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de werking van de onderwijsinspectie van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio