Concretisering van de lessentabel en opdrachtverdeling

ma 19 februari 2024

Een schoollessentabel opmaken en bijhorende opdrachtverdeling vraagt heel wat overweging en keuzes die je als directeur of schoolteam moet maken:

  • pedagogische en pedagogisch-didactische keuzes die je maakt in functie van co-teaching, samenzetten van verschillende klasgroepen, integratie van werkplekleren, gebruik van digitale toepassingen ...
  • situering van de studierichting binnen het aanbod van de school, met inbegrip van beschikbare infrastructuur en relatie tot flankerende studierichtingen;
  • het beschikbare lerarenkorps: zowel qua discipline (bekwaamheidsbewijzen) als qua expertise.
Ter ondersteuning is er per studierichtingsleerplan een overzicht van inhoudelijke aspecten, elementen ter overweging voor invulling complementaire uren, keuze van pedagogisch-didactische werkvormen en aspecten in functie van het leerling-leraarperspectief en samenstelling lerarenkorps, samengebracht in een document.
Je kunt het terugvinden onder basisinformatie op de leerplanpagina van elk leerplan.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio