Stap 3

Coöptatie van leden

sla link op in klembord

De Comités Besturen zijn representatief voor de besturen in een regio. Elk COBES bestaat uit 16 tot 20 verkozen leden en eventueel maximaal vier tot vijf gecoöpteerde leden. Al die leden zijn besturen. Bij de natuurlijke personen die de besturen vertegenwoordigen, is er een gegarandeerd genderevenwicht van ten minste een derde. De bisschoppelijk vicaris is van rechtswege lid, en neemt in de regel het voorzitterschap op.

De verkozen leden kunnen tijdens hun eerste vergadering nog maximaal een vierde van het voorziene aantal te verkiezen leden coöpteren. Aandachtspunten daarbij zijn de representatieve vertegenwoordiging van alle onderwijsniveaus, subregio’s, types schoolbesturen, gender, diversiteit, specifieke expertise. De gecoöpteerde leden worden bekendgemaakt in de nieuwsbrief van 24 mei 2022.

Coöptatievergaderingen

sla link op in klembord

Tussen 22 april en 8 juni 2022 organiseert elke regio een coöptatievergadering:

Regio Mechelen-Brussel: 9 mei 2022
Regio Antwerpen: 17 mei 2022
Regio Limburg: 9 mei 2022
Regio Oost-Vlaanderen: 4 mei 2022
Regio West-Vlaanderen: 2 mei 2022

Bekendmaking

sla link op in klembord

De lijst van gecoöpteerden wordt op 24 mei 2022 in de nieuwsbrief gepubliceerd.
Dit is het overzicht van de gecoöpteerden per regio.
Dit is de volledige samenstelling van de Comités Besturen per regio.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio