Verlegging van heffing bij werk in onroerende staat

Bij verlegging van heffing ontvang je van een leverancier of aannemer een factuur zonder btw. Je wordt dan geacht om zelf de btw te berekenen, aan te geven en te betalen aan de Belgische Schatkist.

Verlegging van heffing wordt ook genoemd: btw medecontractant.

Verlegging van heffing kan bestaan in twee gevallen:

Of je een factuur met verlegging van heffing mag aanvaarden, hangt onder meer af van het btw-statuut van je schoolbestuur.

Het schoolbestuur is niet gemengd btw-plichtig

sla link op in klembord

Kopieer

Je gaat na of de aannemer fiscale of RSZ-schulden heeft waardoor je verplicht bent om een deel van de factuurbedrag in te houden. Als je van de aannemer een factuur zonder btw ontvangt, mag je de factuur betalen maar je moet de factuur in ieder geval ook binnen de maand schriftelijk protesteren. Je zult dan een creditnota ontvangen en een nieuwe factuur inclusief btw. Je gaat opnieuw na of je een extra deel van het factuurbedrag moet inhouden. Je betaalt aan de aannemer het verschil tussen het nieuwe factuurbedrag, het in te houden bedrag en het bedrag dat je al hebt betaald. Je beschikt nu over een factuur met btw die in aanmerking komt voor subsidiëring door AGION.

Deze regeling volg je niet alleen voor Belgische aannemers maar ook voor buitenlandse aannemers. Buitenlandse aannemers moeten zich voor de Belgische btw identificeren zodat ze aan het schoolbestuur Belgische btw in rekening kunnen brengen.

Het schoolbestuur is gemengd btw-plichtig

sla link op in klembord

Kopieer

Je gaat na of de aannemer fiscale of RSZ-schulden heeft waardoor je verplicht bent om een deel van de factuurbedrag in te houden. Je mag het niet in te houden deel van het factuurbedrag betalen. Je moet zelf de btw berekenen, aangeven en storten door middel van de periodieke btw-aangifte.

Voor voorschotten voor werk in onroerende staat is dezelfde regeling van toepassing.

AGION subsidieert niet alleen het bedrag exclusief btw van de factuur maar ook de btw die je zelf aan de Belgische Schatkist hebt gestort als je bij elk van de facturen een Verklaring btw verlegd hebt toegevoegd

×
Kijkt als...
Niveau
Regio