Btw-klantenlisting

Wie moet een klantenlisting indienen?

sla link op in klembord

Kopieer

Het is mogelijk dat je een klantenlisting moet indienen als je schoolbestuur behoort tot één van de volgende categorieën:

  • het schoolbestuur is een gemengd btw-plichtige vzw;
  • het schoolbestuur heeft de vrijstelling kleine ondernemingen verkregen;
  • het schoolbestuur behoort tot een btw-eenheid.

Behoort het schoolbestuur niet tot één van deze drie categorieën, dan moet je geen klantenlisting indienen.

Dien je bijzondere btw-aangiften in voor aankopen in het buitenland, dan moet je geen klantenlisting indienen.

Welke klanten moet je opnemen in de listing?

sla link op in klembord

Kopieer

Alleen de klanten die tegelijkertijd aan de volgende drie voorwaarden voldoen, vermeld je in de klantenlisting.

Klanten met een Belgisch btw-nummer

sla link op in klembord

Kopieer

Inkomsten verkregen van particulieren en van buitenlandse klanten zonder Belgisch btw-nummer vermeld je dus niet op de klantenlisting.

Meer dan 250 euro inkomsten in kalenderjaar 2023

sla link op in klembord

Kopieer

Als het totaal van de inkomsten van een klant in 2023 kleiner of gelijk was aan 250 euro, dan vermeld je die klanten niet op de klantenlisting.

Het grensbedrag van 250 euro is het bedrag exclusief btw.

Het gaat om een nettobedrag: in 2023 uitgereikte facturen verminderd met uitgereikte creditnota’s.

De inkomsten zijn btw-plichtig

sla link op in klembord

Kopieer

Inkomsten die van de btw zijn vrijgesteld door artikel 44 van het Wetboek Btw mogen buiten beschouwing worden gelaten. Dat betekent dat je op de listing geen informatie moet opnemen over schoolrekeningen en/of schoolfacturen omdat die van de btw zijn vrijgesteld door de onderwijsvrijstelling. Ook over de huur die van de btw is vrijgesteld, moet je niets op de klantenlisting vermelden. En zo zijn er nog een aantal andere inkomsten die je niet moet meedelen.

Anderzijds is er ook btw-plichtige huur die je wel op de klantenlisting moet vermelden als ook aan de andere twee voorwaarden is voldaan. Hetzelfde geldt voor de verkoop van overtollige elektriciteit.

Hoe indienen?

sla link op in klembord

Kopieer

Schoolbesturen die geen periodieke btw-aangifte indienen

sla link op in klembord

Kopieer

Als je schoolbestuur de vrijstelling kleine ondernemingen heeft verkregen, mag je kiezen om je klantenlisting in te dienen:

Schoolbesturen die hun periodieke btw-aangiften elektronisch indienen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt elektronisch indienen via Intervat. Het indienen van de klantenlisting is gelijkaardig aan het indienen van een elektronische periodieke aangifte.

Schoolbesturen die hun periodieke btw-aangiften op papier indienen

sla link op in klembord

Kopieer

Vraag één of meer formulieren 725 aan bij de lokale btw-administratie. Alleen de originele formulieren die je ontvangt van de btw-administratie mogen worden gebruikt. Op een papieren formulier 725 kunnen tot 32 klanten worden vermeld. Je kunt dus meerdere formulieren 725 nodig hebben.

Je stuurt het formulier naar het scanningscentrum waar je ook de papieren periodieke btw-aangifte naartoe stuurt.

Welke informatie?

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de klanten die je in de listing moet opnemen, vermeld je:

  • het btw-nummer;
  • bedrag van de btw-plichtige inkomsten in 2023 exclusief btw;
  • het bedrag van de btw die is aangerekend in 2023. Schoolbesturen die de vrijstelling kleine ondernemingen genieten, vullen hier niets in;
  • de totalen van de bladzijde, zonder overdracht van vorige bladzijden.

Wat doen in geval van een nihil-listing?

sla link op in klembord

Kopieer

Schoolbesturen die geen periodieke btw-aangiften indienen

sla link op in klembord

Kopieer

Als je schoolbestuur de vrijstelling kleine ondernemingen heeft verkregen, moet je geen nihil-listing indienen.

Schoolbesturen die periodieke btw-aangiften indienen

sla link op in klembord

Kopieer

Als je bij de laatste periodieke btw-aangifte van 2023 het vakje over de nihil-listing hebt aangekruist, dan moet je geen nihil-listing indienen. De laatste periodieke btw-aangifte van 2023 is die van de maand december 2023 voor wie maandelijkse btw-aangiften doet. Voor wie kwartaalaangiften doet, is dat de btw-aangifte van het vierde kwartaal van 2023.

Heb je het vakje over de nihil-listing niet aangekruist, dan moet je een nihil-listing indienen.

Schoolbesturen die lid zijn van een btw-eenheid

sla link op in klembord

Kopieer

Dien een nihil-listing in of informeer je bevoegd kantoor schriftelijk

Bijkomende informatie

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio