Bij het nieuwe schooljaar – boodschap van Lieven Boeve

do 24 augustus 2023

Beste bestuurder, directeur, leraar en al wie bij ons onderwijs betrokken is

Ik hoop dat je kon genieten van een rustgevende en inspirerende vakantie. De start van het schooljaar nadert met rasse schreden, de voorbereidingen lopen volop. Ook 2023-2024 belooft opnieuw een druk, boeiend en uitdagend jaar te worden.

Wat ons met zijn allen het meest zorgen baart, is uiteraard het lerarentekort. We blijven pleiten voor structurele maatregelen om daaraan te verhelpen. Leraren zijn immers de beste garantie op kwaliteitsvol onderwijs.

Het komende jaar is een verkiezingsjaar. In de schoot van de directiecommissies, adviesraden en comités besturen werken we aan een verkiezingsmemorandum dat we breed willen bekend maken.

Maar de verkiezingen van 2024 vragen meer van ons. Laat ons als katholiek onderwijs in de brede samenleving een boodschap van engagement en verbondenheid uitdragen, en met zijn allen stevig ingaan tegen herauten van uitsluiting, verdeeldheid en polarisering. Laat ons ‘Zin in leren! Zin in leven’-gewijs het bredere ‘waarom’ van leren en (samen)leven in ons onderwijs beklemtonen. Laat ons eigentijds-tegendraads herinneren aan de droom van “een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar plaats is voor iedereen – een wereld waar ook God van droomt”.

Intussen weten jullie dat ik het laatste jaar van mijn mandaat als directeur-generaal inga. Zoals in de voorbije negen jaar zie ik ernaar uit om met de collega’s van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onze onderwijsinstellingen te ondersteunen en de belangen ervan te behartigen. Het is een voorrecht om samen met jullie werk te kunnen maken van kwaliteitsvol katholiek onderwijs.

Lieven Boeve
Directeur-generaal

×
Kijkt als...
Niveau
Regio