Bezorgdheid busvervoer buitengewoon onderwijs

do 6 juli 2023

In juni verstuurden onze directeurs een brief aan Lydia Peeters, minister van Mobiliteit, om meer zekerheid te krijgen over de maximale reistijd van onze leerlingen. Die zekerheid is er nu.
 
Met de komst van MOVIS, de nieuwe applicatie van De Lijn, worden onze directies geconfronteerd met flink wat planlast tijdens de zomervakantie. Men kan niet verwachten dat iemand van het schoolteam tijdens de zomervakantie permanent bereikbaar is voor De Lijn. We adviseerden directies om aan De Lijn zelf beschikbaarheden (en dus ook niet-beschikbaarheden) door te geven.
 
Het is begrijpelijk dat de overschakeling naar een nieuw systeem extra werk met zich meebrengt. Dat dit extra werk verhaald wordt op de scholen, die al geen middelen krijgen om het leerlingenvervoer te coördineren, is onbegrijpelijk. Ook over dat punt zijn we in gesprek met de verantwoordelijken van het leerlingenvervoer, we kunnen immers de grootteorde hiervan nog niet inschatten.
 
Indien er meer informatie komt, brengen we je met een kort bericht op de hoogte. Voorlopig raden we aan om je mogelijkheden en grenzen duidelijk aan te geven aan De Lijn.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio