Bewust en geïnformeerd omgaan met leermiddelen

wo 27 maart 2024

Wanneer scholen en vakgroepen, zoals nu in het kader van de modernisering so, de kans krijgen om aangepaste leermiddelen te kiezen, is het goed om met wat afstand te kijken naar het leermiddelenbeleid van de school. Bij het realiseren van leerplandoelen is het belangrijk om een weloverwogen keuze te maken voor een bepaald leermiddel. Het diverse aanbod kan voor twijfel, discussie en onzekerheid zorgen. Daarnaast zijn leerlingengroepen en vakgroepen vaak divers qua samenstelling. Het is dus belangrijk om als beleidsteam en als vakgroep doordachte keuzes te maken in functie van het leerproces van leerlingen.

Reflecteren over het eigen beleid is kenmerkend voor kwaliteitsontwikkeling. Werken met een kijkwijzer past binnen het referentiekader voor onderwijskwaliteit: K1, K2, K3 en BL7.

Via een drieluik willen we scholen ondersteunen in het bewust en geïnformeerd omgaan met leermiddelen door de eigen praktijk in vraag te stellen, te waarderen en te optimaliseren:

  1. een kijkwijzer voor directies en beleidsteams
  2. een kijkwijzer voor vakgroepen
  3. een partiële screening rond de leerplanconformiteit van leermiddelen derde graad (voorlopig beperkt tot het 5de leerjaar)

Je vindt alle materialen op de PRO.-website bij didactiek en leerplannen, pedagogisch-didactische thema’s: bewust omgaan met leermiddelen.

We stellen twee kijkwijzers ter beschikking. Beleidsteams en vakgroepen die ondersteuning wensen bij het gebruik ervan, kunnen een beroep doen op een school- of vakbegeleider.

  • Is de methode in lijn met de krachtlijnen en aandachtspunten in de pedagogisch-didactische duiding van het leerplan?
  • Sluit de methode inhoudelijk aan bij de leerplandoelen en komen de leerplandoelen aan bod op een manier zoals bedoeld in het leerplan?
  • Is het voor de leraar duidelijk wat hij aan bod moet laten komen omdat het vanuit het leerplan wordt gevraagd, en wat hij kan aanbieden?
  • Biedt de methode ruimte of inspiratie voor eigen keuzes, een eigen didactische aanpak of differentiatie door de school/vakgroep/leraar?

Vakgroepen die vragen hebben over de leerplanconformiteit van een leermiddel kunnen hun vakbegeleider contacteren.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio