Bevraging erfgoed

di 10 oktober 2023

Met deze online vragenlijst wil de UGent nagaan wat actieve leraren geschiedenis begrijpen onder het begrip 'erfgoed' en wat hun ervaringen zijn met digitale vormen van erfgoed. Het invullen ervan duurt ongeveer 5 tot 7 minuten. De vragenlijst blijft twee maanden online. Alle antwoorden worden anoniem opgeslagen, geanalyseerd en gerapporteerd.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio