Besluit regionale denktank regio West-Vlaanderen

do 15 december 2022

We kiezen in West-Vlaanderen voor 3 gewone leersteuncentra (LSC) en specifieke LSC voor type 4, 6 en 7 waarmee structureel zal worden samengewerkt. Type 2 kantelt in in de 3 gewone LSC en maakt een doorstart van de huidige werking. Er wordt 1 vzw opgericht voor de 3 gewone LSC.

We nodigen alle schoolbesturen uit op de infovergadering op 12 januari waar we informatie geven rond de oprichting van de nieuwe vzw.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio