Krachtlijnen

Eigenschappen vaak gebruikte hulpmiddelen en grondstoffen in onderzoeken

sla link op in klembord

Leerlingen onderzoeken hulpmiddelen en grondstoffen specifiek voor keuken-, bakkerij- en slagerijactiviteiten. Vanuit de wegwijzers verbeelding, rechtvaardigheid en duurzaamheid onderzoeken de leerlingen doorheen praktische oefeningen wat de mogelijkheden zijn in de professionele omgeving en de essentiële verschillen met de thuissituatie.

Activiteiten plannen, organiseren en uitvoeren

sla link op in klembord

De leerlingen plannen, organiseren en voeren activiteiten eigen aan de voedings- en horecasector uit met de gepaste technieken. Ze nemen daarbij ook de gepaste attitudes aan. De wegwijzer uniciteit in verbondenheid vindt hier een toepassing in het werken in team. Door de specifieke werkmethoden en attitudes komen leerlingen tot het inzicht dat dit bijdraagt tot een efficiënte (samen-)werking.

Inzicht krijgen in evenwichtige, eerlijke en duurzame voeding

sla link op in klembord

Vanuit een breed maatschappelijk gegeven, maar ook vanuit de specifieke context van voeding en horeca dragen leerlingen op een kwalitatieve manier zorg voor het evenwicht tussen de gezondheid en het genieten en welbevinden van mensen. Ze ervaren dat aandacht voor de gezondheid, leefomgeving en rechtvaardigheid belangrijke aandachtspunten zijn binnen voeding en horeca. De wegwijzers generositeit, rechtvaardigheid en duurzaamheid vinden hier een toepassing.

Sociale en communicatieve vaardigheden toepassen in verschillende situaties

sla link op in klembord

Leerlingen leren samenleven in een wereld die gekenmerkt wordt door diversiteit. Vanuit de wegwijzers uniciteit in verbondenheid, generositeit en gastvrijheid leren leerlingen respectvol samenwerken, klanten bedienen en ontvangen en in dialoog gaan met anderen. Het oefenen van communicatieve en sociale vaardigheden in verschillende situaties helpt hen groeien in verbondenheid.

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
Regio