Krachtlijnen

Wiskundige, talige en historische kennis verwerven en structureren via referentiekaders

sla link op in klembord

Kopieer

Het leerplan zorgt ervoor dat leerlingen in de verschillende vakken de vereiste referentiekaders verwerven die van belang zijn. Die referentiekaders maken het mogelijk dat leerlingen wiskundige, talige, historische kennis structureren. Gelijktijdig worden ook wiskundige begrippen, bouwstenen voor taal, historische feiten aangereikt.

Op een hoger abstractieniveau denken en leren

sla link op in klembord

Kopieer

Wiskundige, talige en historische inhouden fungeren als kapstokken om op een hoger abstractieniveau te kunnen denken en leren: taal als systeem, historisch referentiekader, wiskundige samenhang.

Cognitieve vaardigheden ontwikkelen bij het hanteren en toepassen van vakkennis

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen ontwikkelen cognitieve vaardigheden bij het hanteren en toepassen van vakkennis: logisch denken en argumenteren, kritisch redeneren, reflecteren, ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden. Niet enkel het cognitieve is hierbij van belang: leerlingen genieten ook van kennis en leefwerelden die ze leren kennen.

Functioneel, verbeeldend en empathisch communiceren in respectvolle interactie met anderen

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen leren functioneel, verbeeldend en empathisch communiceren in respectvolle interactie met anderen. Op persoonlijk vlak groeit hun zelfwaardegevoel. Ze ondervinden dat niet verleden en afkomst, maar toekomstige vormingsmogelijkheden richting kunnen geven aan hun leren en leven.

Contact

Lut Favoreel
pedagogisch begeleider
   02 507 06 45
   0475 52 08 56
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
    Regio