Nieuwsoverzicht

Automatisch toekennen van rol van strategisch inkoper

wo 24 november 2021

  • ant

Een strategische inkoper werkt aan de inkoopfunctie als geheel en op de inkoopstrategie voor een bepaalde groep goederen of diensten in het bijzonder. Het is de strategische inkoper van een bestuur of school die beslist op een raamovereenkomst in te tekenen. De strategisch inkoper is/wordt hiertoe gemandateerd door zijn bestuur. De strategisch inkoper kan ook voor de betrokken school/bestuur een overzicht zien van de raamovereenkomsten waarop reeds werd ingetekend.

In eerdere nieuwsbrieven (30 september en 19 oktober) vroegen we je daarom om voor elke school en elk bestuur iemand de rol van strategisch inkoper toe te kennen. Is dit nog niet gebeurd? Dan koppelen we op 25 november de rol van strategische inkoper:

  • aan de directeur voor een school;
  • aan de voorzitter van het bestuursorgaan voor besturen.

Hiermee garanderen we de continuïteit voor het intekenen op nieuwe raamovereenkomsten.

Je kunt die rol gemakkelijk doorschuiven naar iemand anders in de organisatie. Ga hiervoor naar mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen. Kies eerst ‘mijn gegevens’, vervolgens ‘mijn teams’.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio