Artistieke doelen en complementaire vakken

di 30 mei 2023

Begin juni komen ook de complementaire leerplannen van de derde graad online.
Onderstaande doelen maken deel uit van het artistieke luik van het Gemeenschappelijk Funderend Leerplan (GFL) en zijn dezelfde voor de tweede en de derde graad:

  • LPD 11 De leerlingen brengen kunst- en cultuuruitingen in verband met de context waarin die voorkomen. 
  • LPD 12 De leerlingen reflecteren over eigen beleving bij uiteenlopende kunst- en cultuuruitingen.
  • LPD 13 De leerlingen lichten toe hoe een kunstwerk vanuit vorm en inhoud betekenis geeft. 
  • LPD 14 De leerlingen doorlopen een artistiek-creatief proces vanuit verbeelding.
Die doelen moeten verplicht door alle scholen aangepakt worden. Dat kan via projecten, vakoverstijgend of door het inrichten van een complementair vak.
Via het aanbieden van Esthetica als complementair vak behaal je die doelen uit het GFL en kies je er bovendien voor om ze op een diepgaande manier te beschouwen.
Via het aanbieden van Artistieke vorming als complementair vak behaal je die doelen uit het GFL ook en krijgt het creërende aspect een ruim aandeel.

Binnen de richting Humane wetenschappen en een aantal Kunstrichtingen staat Kunstbeschouwing in de lessentabellen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio