Artikels en didactisch materiaal in/op Kleio

ma 25 maart 2024

Artikels en didactisch materiaal in Kleio 53/1 (januari 2024)

sla link op in klembord

Kopieer

Kristoffel Demoen, Tragische (on)macht: ethische kwesties in twee Trojaanse tragedies van Sophokles

sla link op in klembord

Kopieer

Bespreking van Sophokles’ tragedies Aias en Philoktetes met focus op de morele keuzes en dilemma’s waarmee de personages geconfronteerd worden. Die kwesties worden gesitueerd in de historische en culturele context waarin de stukken opgevoerd werden, maar er wordt ook gekeken naar de actuele relevantie, vooral vanuit het perspectief van leiderschap.

Lisa Vanoppré, Te land, ter zee en in de lucht: beestige belastingen in Ptolemeïsch Egypte

sla link op in klembord

Kopieer

Na de dood van Alexander De Grote kwam in Egypte de Grieks-Macedonische dynastie van de Ptolemaeën aan de macht. Zij waren de eerste heersers die hier op grote schaal taksen invoerden in verband met dieren. In dit artikel krijgt de lezer een overzicht van de dierenbelastingen die toen werden geheven.

Ruul Hellemans, Aristoteles en zijn tijdgenoten over slavernij

sla link op in klembord

Kopieer

Hoe dacht men in de oudheid over het toen wijdverspreide fenomeen van slavernij? Aristoteles’ visie dat slavernij een ‘natuurlijk’ fenomeen is, was zeer dominant in zijn eigen tijd. Maar waren er dan echt geen tegenstemmen in Aristoteles’ tijd? Dit artikel laat deze onderbelichte stemmen aan het woord.

Liese Dictus, Epic, een eenentwintigste-eeuws epos

sla link op in klembord

Kopieer

Deze korte bijdrage bestudeert het muziekalbum Epic van Jorge Rivera-Herrans. Het artikel gaat verder in op de band tussen het Homerische epos en deze moderne, muzikale herwerking ervan. De rol van sociale media, videogames en de klascontext komt eveneens aan bod.

Nieuw lesmateriaal op de Kleio-site (2024-01)

sla link op in klembord

Kopieer

Kaat Bastiaens en Anneleen Laeremans: aan de slag met Antigone in Molenbeek

sla link op in klembord

Kopieer

Kaat Bastiaens en Anneleen Laeremans, leraren Nederlands en Engels, bieden een modulaire lessenreeks aan rond Stefan Hertmans' Antigone in Molenbeek, een theatertekst die zich perfect leent als receptie van Sophokles' Antigone. De lessenreeks is opgebouwd volgens het principe van het 'vijfstappenplan met korte verhalen' (met integratie van de dialogische literatuurdidactiek van Elke D'hoker). Dit is meteen een gelegenheid om kennis te maken met een nieuwe didactische aanpak uit het modernetalenonderwijs. De methode blijkt zowel de autonomie als de leesmotivatie van leerlingen te bevorderen. Daarnaast kan deze lessenreeks, afhankelijk van de focus die leraren willen leggen, gaan over moderne bewerkingen van (theater)teksten, over hoe literatuur vaak midden in de realiteit staat, over de evolutie van theater, over de representatie van de vrouw in klassieke literatuur, over interculturaliteit, etc.

Toon Van Houdt: Retoriek en spektakel in het oude Rome

sla link op in klembord

Kopieer

In de Aulos-reeks verscheen in 2004 de uitgave: Lieven Defreyne – Tom Deneire – Toon Van Houdt, Cicero's Pro Archia: een pleidooi voor humanitas. Die uitgave is niet meer in gedrukte versie te verkrijgen, maar alvast het hoofdstuk 'retoriek en spektakel in het oude Rome' van Toon Van Houdt is in deze digitale versie voor u gered, beste abonnee. De auteur licht u in over de verwevenheid van rechtbank en politiek, over processen met een volksjury, over de band tussen retoriek en theater, over hoe het lichaam van de redenaar in de late Republiek het schouwtoneel was van een verscheurende ideologische strijd.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio