Armoedebeleid

Op deze pagina vind je informatie die scholen kunnen inspireren en ondersteunen om een armoedebeleid te voeren. Je vindt een leidraad om een kostenbewust schoolbeleid te voeren, hoe je aan gelijke onderwijskansen kunt werken, hoe je met extra musorsactiviteiten omgaat. De bijdrageregeling is het verplichte instrument om rond schoolkosten met ouders te communiceren.

Wil je op een eenvoudige manier met je school een sociaal fonds aanleggen om discreet leerlingen uit kwetsbare gezinnen tegemoet te kunnen komen, materieel te ondersteunen en zo de gelijke onderwijskansen van alle leerlingen te bevorderen? Dan kun je bij de Koning Boudewijnstichting een solidariteitsrekening openen.

Downloads

126KB
Bestandsnaam MLER_015_Armoede op school - Een leidraad voor een kostenbeheersend en kostenbewust schoolbeleid.pdf
Referentie MLER_015

234KB
Bestandsnaam In dialoog 2019-2020 - Kwetsbaarheid en armoede - Versterk het kapitaal van je leerlingen.pdf
Referentie

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
Regio