Hieronder de modelcontracten voor contractuelen PC 225 en modellen van arbeidsreglement voor PC 152 en PC 225 .

Modelcontracten arbeidsovereenkomst contractuele opvoeders

sla link op in klembord

Kopieer

Modellen van arbeidsreglement contractueel personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Opstellen of wijzigen van het arbeidsreglement

sla link op in klembord

Kopieer

In scholen, internaten of centra waar een LOC is opgericht, is dat het bevoegde orgaan om het arbeidsreglement op te stellen of te wijzigen, ook voor het contractueel personeel. Wanneer er geen LOC is, maar wel een ondernemingsraad, moet het arbeidsreglement opgesteld worden in de ondernemingsraad. Wanneer er noch een LOC, noch een ondernemingsraad is, dan stelt de werkgever het ontwerp of de wijziging van het arbeidsreglement op en maakt hij de tekst bekend (in regel door ‘aanplakking’). Werknemers kunnen vanaf de bekendmaking opmerkingen formuleren gedurende 15 dagen in een register van opmerkingen. Ze kunnen hun opmerkingen ook rechtstreeks aan de inspecteur van de Inspectie van de sociale wetten bezorgen. Eens de 15 dagen voorbij zijn, zendt de werkgever het ontwerp en het register aan deze inspecteur. Als er geen opmerkingen werden gemaakt, treedt het arbeidsreglement in voege de 15de dag volgend op de dag van ‘aanplakking’.

Voor bepaalde aanpassingen hoeft de procedure van wijziging van het arbeidsreglement niet gevolgd te worden (artikel 14 van de Wet arbeidsreglementen en artikel 34, § 3 van het LOC- decreet).

Bekendmaking van het arbeidsreglement

sla link op in klembord

Kopieer

Het schoolbestuur maakt het goedgekeurde arbeidsreglement vervolgens bekend aan de personeelsleden overeenkomstig artikel 15 van de Wet arbeidsreglementen. Een bericht met de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd, wordt aangeplakt op een zichtbare en toegankelijke plaats. Elk personeelslid moet op elk ogenblik op een makkelijke toegankelijke plaats inzage kunnen nemen van het definitieve reglement en eventuele wijzigingen. Het personeelslid ontvangt daarnaast een afschrift.

Je bezorgt binnen de 8 dagen vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe of gewijzigde arbeidsreglement een afschrift aan de regionale directie van de Arbeidsinspectie - Toezicht op de sociale wetten. Dit document kan ook online worden ingediend via www.arbeidsreglement.belgie.be.

Contact

Jan-Baptist De Smet
stafmedewerker
   02 529 04 17
   Inge Verdonck
   stafmedewerker
     02 507 06 33
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio