Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van je werknemers. Arbeidsongevallen voorkomen is dan ook één van je belangrijkste opdrachten. Doet er zich ondanks alle voorzorgen toch een arbeidsongeval voor in jouw organisatie, dan is het ook jouw verantwoordelijkheid om de eerste hulp te voorzien voor je werknemer. 

Arbeidsongevallen

Eerste hulp bij ongevallen

Professionalisering

×
Kijkt als...
Niveau
Regio