Organisatiemodellen

Deze presentatie geeft je heel beknopt informatie over het voorgestructureerde doelenkader. Nood aan toelichting bij deze presentatie? Via volgende URL kan je de bijhorende opname bekijken: https://tinyurl.com/4awd5dvb

5MB

Een sterke planning of monitoring is aangewezen voor een kwaliteitsvolle realisatie van de leerplandoelen algemene vorming. Deze monitor kan je hierbij ondersteunen. Vanzelfsprekend vervangt dit doelenoverzicht de leerplannen niet. Wel kan de monitor jullie werking mogelijk faciliteren. Bewerk het overzicht om het schooleigen te maken.

64KB

Biedt jouw school de leerplannen en leerplandoelen algemene vorming in de A-finaliteit aan vanuit een volledig geïntegreerd model of een clustering van vakken, dan is een sterke planning of monitoring aangewezen voor een kwaliteitsvolle realisatie van de leerplandoelen algemene vorming. Dit document kan je hierbij ondersteunen. Vanzelfsprekend vervangen noch het voorgestructureerde doelenkader, noch de monitor de leerplannen. Wel kunnen ze jullie werking mogelijk faciliteren.

70KB

De zeventien bouwstenen van het voorgestructureerde doelenkader vormen een frame. De bouwstenen zijn dus geen thema's of projecten op zich. Het is aan het lerarenteam om de bouwstenen naar eigen inzicht in te kleuren, te concretiseren, op te splitsen of samen te brengen. Dit document wil schoolteams inspiratie bieden bij deze boeiende opdracht.

6MB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio