Organisatiemodellen

klap alle bijlages open

372KB
Bestandsnaam 2022-09_Leren_in_Samenhang_-_Ordeningskader_1e_jaar_van_de_2e_graad.pdf
Referentie

277KB
Bestandsnaam monitor_ordeningskader_-_aangepaste_versie_leerplan_2022.xlsx
Referentie

65KB
Bestandsnaam monitor_doelen_vanuit_vakken_-_exl_MVT_-_aangepaste_versie_leerplan_2022.xlsx
Referentie

67KB
Bestandsnaam monitor_doelen_vanuit_vakken_-_aangepaste_versie_leerplan_2022.xlsx
Referentie

Scholen kunnen leerplannen en leerplandoelen organiseren vanuit verschillende modellen. Ter ondersteuning van scholen die kiezen voor een volledig geïntegreerd organisatiemodel of een gedeeltelijke clustering hebben we een voorgestructureerd doelenkader ontwikkeld waarin we doelen uit de vakleerplannen en gemeenschappelijke leerplannen groeperen in zeventien bouwstenen.

316KB
Bestandsnaam 2021-11 Leren in Samenhang - Ordeningskader.pdf
Referentie

Deze presentatie geeft je heel beknopt informatie over het voorgestructureerde doelenkader. Nood aan toelichting bij deze presentatie? Via volgende URL kan je de bijhorende opname bekijken: https://tinyurl.com/4awd5dvb

5MB
Bestandsnaam Presentatie ordeningskader voor geïntegreerd werken.pdf
Referentie

Een sterke planning of monitoring is aangewezen voor een kwaliteitsvolle realisatie van de leerplandoelen algemene vorming. Deze monitor kan je hierbij ondersteunen. Vanzelfsprekend vervangt dit doelenoverzicht de leerplannen niet. Wel kan de monitor jullie werking mogelijk faciliteren. Bewerk het overzicht om het schooleigen te maken.

64KB
Bestandsnaam monitor doelen vanuit leerplannen.xlsx
Referentie

Biedt jouw school de leerplannen en leerplandoelen algemene vorming in de A-finaliteit aan vanuit een volledig geïntegreerd model of een clustering van vakken, dan is een sterke planning of monitoring aangewezen voor een kwaliteitsvolle realisatie van de leerplandoelen algemene vorming. Dit document kan je hierbij ondersteunen. Vanzelfsprekend vervangen noch het voorgestructureerde doelenkader, noch de monitor de leerplannen. Wel kunnen ze jullie werking mogelijk faciliteren.

70KB
Bestandsnaam 2021-04 Plannen of monitoren van de bouwstenen.pdf
Referentie

De zeventien bouwstenen van het voorgestructureerde doelenkader vormen een frame. De bouwstenen zijn dus geen thema's of projecten op zich. Het is aan het lerarenteam om de bouwstenen naar eigen inzicht in te kleuren, te concretiseren, op te splitsen of samen te brengen. Dit document wil schoolteams inspiratie bieden bij deze boeiende opdracht.

6MB
Bestandsnaam padlet in pdf LiS - 2021-04.pdf
Referentie

Nieuws

MEER

×
Kijkt als...
Niveau
Regio