Actualisering APR3 over de delibererende klassenraad

di 14 mei 2024

Naar jaarlijkse gewoonte werd de APR3 over de delibererende klassenraad in het gewoon voltijds secundair onderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs OV4 bijgewerkt. Op de themapagina evaluatie en studiebekrachtiging kun je de recente APR3 en de bijlagen downloaden.

In de geactualiseerde tekst zijn de regelgeving en de voorwaarden tot studiebekrachtiging opgenomen voor het volledige gemoderniseerde secundair onderwijs m.i.v. van duaal. De tekst werd herwerkt en heringedeeld op basis van de actuele regelgeving voor het gemoderniseerde secundair onderwijs. Ook de bepalingen voor het tweede leerjaar van de derde graad (zesde jaar) zijn opgenomen, deze zijn pas van toepassing vanaf het schooljaar 2024-2025.

Op donderdag 23 mei vinden er webinars plaats waarin de geactualiseerde APR3 wordt toegelicht. Schrijf hier in voor één van deze webinars.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio