Activiteitenlijst in de studierichting Basiszorg en ondersteuning

ma 27 november 2023

De studierichting Basiszorg en ondersteuning leidt leerlingen op tot logistiek assistent in de zorg en Huishoudhulp in de zorg. Bijkomend bereiken leerlingen in voorbereiding op de specialisatiejaren Kinderbegeleider en Verzorgende/zorgkundige een set van relevante competenties uit de bijhorende beroepskwalificaties.

De set van relevante competenties en bijhorende activiteitenlijst voor de studierichting Basiszorg en ondersteuning kwam tot stand in overleg tussen de sectoren en onderwijs.

Volgende overwegingen werden meegenomen bij de ontwikkeling:

  • We ontwikkelen een continue leerlijn en mogelijke doorgroei voor de studierichtingen Basiszorg en ondersteuning en de specialisatiejaren.
  • We houden rekening met de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de verschillende beroepsgroepen. Wanneer leerlingen uit de richting Basiszorg en ondersteuning na het zesde jaar als werknemer of jobstudent in de zorg aan de slag gaan is het belangrijk dat de leerlingen zeer goed de grenzen van het beroep (als logistiek assistent in de zorg of huishoudhulp zorg) kennen en de grenzen van wat ze (in het kader van deze beroepskwalificatie) mogen doen op stage. Vanuit die overweging ligt in de activiteitenlijst de nadruk op ondersteunende/logistieke taken en op een beperkt aantal niet-risicovolle zorgtaken bij cliënten/kinderen die (in het kader van hun gezondheidstoestand) aanspreekbaar en zelfredzaam (mobiliteitsklasse A en B) zijn.

We ontvangen zowel vanuit het werkveld als vanuit de scholen vragen over de mogelijkheid om in individuele gevallen een bijkomende competentie of activiteit toe te voegen aan de stage-activiteitenlijst.

Wanneer in individuele situaties volgende randvoorwaarden zijn vervuld, kan je voor een individuele leerling een bepaalde activiteit toevoegen:

  • De leraar, stagebegeleider en stagementor maken samen de inschatting dat de individuele leerling klaar is om een volgende stap in de leerlijn te zetten.
  • De stagebegeleider en stagementor schatten de situatie in waarbinnen de individuele leerling een bijkomende activiteit kan uitvoeren.
  • De samen bepaalde activiteit wordt extra toegevoegd aan de activiteitenlijst van de individuele leerling (individualiseren van activiteit) en de activiteitenlijst wordt ondertekend door de drie partijen (stagegever, school, leerling). Het is belangrijk dat de aanpassingen aan het volledige team worden gecommuniceerd. De geïndividualiseerde lijst is enkel geldig voor de betreffende leerling tijdens de betrokken stageperiode/stageplaats.
  • De stagementor geeft de leerling de nodige instructies /demonstratie en kan de leerling onder zijn verantwoordelijkheid en begeleiding de bijkomende activiteit laten uitvoeren.

Met die mogelijkheid hopen we tegemoet te komen aan de zorg van bepaalde stagegevers. We behouden het gezamenlijke engagement tussen sector en onderwijs om het stagegebeuren te monitoren, te evalueren en indien nodig bij te sturen.

De federale overheid werkt op dit ogenblik aan nieuwe regelgeving met betrekking tot het uitvoeren van verpleegkundige activiteiten door de verschillende gezondheidszorgberoepen. Wanneer de nieuwe regelgeving van kracht is, zetten we stappen om het curriculum en de bijhorende de activiteitenlijsten aan te passen volgens de vigerende regelgeving.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio