Nieuwsoverzicht

Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2022-2023

di 23 augustus 2022

  • ant

Scholen voor buitengewoon basis- of secundair onderwijs kunnen bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aanvragen. Deze extra personeelsomkadering is bedoeld om in lokale situaties hulp te bieden en om de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs te vrijwaren wanneer die door bijzondere omstandigheden in het gedrang zou komen.

Het pakket van de zogenaamde afwijkingsuren is beperkt en wordt per onderwijsnet berekend op 0,475 % van het totale lestijden-, lesuren- en urenpakket van het voorgaande schooljaar. De toekenning van de afwijkingsuren gebeurt op basis van advies tijdens het overleg met de onderwijsverstrekkers dat op donderdag 29 september plaatsvindt. Meer informatie vind je in de Omzendbrief NO/2006/02 ‘Afwijkingslestijden, -lesuren en -uren’.

Je stuurt jouw ondertekend aanvraagformulier Aanvraag tot afwijking van lestijden, lesuren en uren uiterlijk op 15 september 2022 via ‘Mijn Onderwijs’ naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en naar Günther De Praitere, stafmedewerker Dienst Personeel (gunther.depraitere@katholiekonderwijs.vlaanderen). Je kunt ook bij hem terecht met je vragen over het invullen van het formulier (telefoon 02 507 08 33).

×
Kijkt als...
Niveau
Regio