Aanpassingen APR 3 over de delibererende klassenraad

di 30 mei 2023

Met het oog op de komende deliberaties pasten we APR 3 aan.

Net zoals de voorbije schooljaren onderscheiden we twee APR’s nr. 3:

  • APR3 voor het voltijds secundair onderwijs van de gemoderniseerde leerjaren (MLER_115).
    • Deze tekst is dit schooljaar van toepassing voor de delibererende klassenraden van de eerste en de tweede graad.
  • APR3 voor de niet gemoderniseerde leerjaren (MLER_083).
    • Deze tekst is dit schooljaar van toepassing voor de delibererende klassenraden van de derde graad.

De structuur en rubrieken zijn voor beide teksten gelijk.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio