Aangepaste minimummodellessentabellen eerste graad

wo 13 december 2023

Naar aanleiding van de nieuwe minimumdoelen voor de eerste graad bekijken we de impact ervan op de huidige modellessentabellen van de eerste graad. Die modellessentabellen zijn opgesteld op basis van de huidige eindtermen eerste graad en gaan uit van een lessentabel die voor alle uren van de basisvorming is ingevuld. Aanpassingen aan de huidige lessentabellen gaan uit van stabiliteit van de huidige situatie in combinatie met het creëren van ruimte voor schooleigen keuzes.

In lijn met de tweede en de derde graad gaan we voor de eerste graad uit van minimummodellessentabellen op basis waarvan scholen een eigen lessentabel ontwikkelen. Voor de eerste graad houden we bijkomend rekening met de eigenheid van de observerende en oriënterende eerste graad en met regelgeving specifiek voor de eerste graad.

Tijdens de extra inforonde van 6 december lichtten we de nieuwe minimummodellessentabel toe. In een overzichtsdocument beschrijven we het regelgevende kader, lichten we de uitgangspunten van de aangepaste minimummodellessentabellen toe en reiken we een aantal voorbeelden van schooleigen lessentabellen aan.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio