Aan de slag met kinder- en jongerenrechten in de klas

di 7 november 2023

Op 20 november is het 34 jaar geleden dat het Kinderrechtenverdrag door de Verenigde Naties werd aangenomen. De ideale gelegenheid om in de klas met het thema aan de slag te gaan! tZitemzo ziet het als één van haar opdrachten om kinderen en jongeren maar ook leerkrachten, vormingswerkers en andere professionelen te informeren over kinderrechten. Daarover hebben zij een uitgebreid educatief aanbod.

In het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs vind je in de bouwsteen ‘Kinderrechten’ ook heel wat aanknopingspunten om rond dit thema aan de slag te gaan. Kinderrechten vormen de spiegel voor het handelen van elke leraar en dus ook voor het GOK- en zorgbeleid. Ze zijn ingebed in elk schoolreglement. Vanuit de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs linken we de kinderrechten aan verschillende instrumenten, bronnen en leerplandoelen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio