Aan de slag met begrippen en teksten in de lessen geschiedenis

do 22 juni 2023

Geschiedenis is bij uitstek een talig vak. Het historische denken gebeurt via talige activiteiten. Veel leraren geschiedenis ervaren dat voor veel van onze leerlingen hier het schoentje knelt. Op woensdag 11 oktober 2023 organiseren we in Mechelen een dag rond het ondersteunen van het talige aspect in geschiedenisonderwijs. Het taalgericht historisch denken splitsen we op in twee onderdelen:

  • werken met begrippen;
  • aanbieden, lezen en verwerken van teksten en bronnen.
We maken op deze dag graag gebruik van de expertise van de taalbegeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om de talige noden van het vak geschiedenis te benoemen en ambities te formuleren. Samen met collega’s denken we na over en werken we aan het taalkrachtiger maken van je lespraktijk. Lees er meer over of schrijf je in.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio