Inspiratiebundel Samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs: stage en werkplekleren als ideale kans tot samenwerken
  • Inspiratiebundel Samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs: stage en werkplekleren als ideale kans tot samenwerken

Deze bundel wil scholen en werkveld stimuleren tot meer samenwerking. Je leest een mooi voorbeeld van goede praktijk vanuit de school Sint - Angela in Tildonk. De gemeenschappelijk ontwikkelde stage-activiteitenlijsten voor kinderopvang vloeien voort uit dit initiatief.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio