Kwaliteitscriteria i.v.m. de evaluatie van het leerplan Economie en organisatie

In deze presentatie lichten we de verschillende criteria voor een kwaliteitsvolle evaluatie toe aan de hand van conrete voorbeelden voor de basisoptie Economie en organisatie A-stroom en B-stroom.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio