Mogelijke kijkwijzer voor een gedifferentieerde leerplangerichte werking

Deze kijkwijzer kan de concretisering van een gedifferentieerd leertraject ondersteunen. Het kader biedt expliciete ruimte voor het onderscheid tussen bouwstenen en einddoelen (leerplandoelen), verbreding en verdieping, specifieke onderwijsbehoeften en evaluatie.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio